Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 544   projektov
0 nových

Strategický marketing - študijný materiál, prehľad

«»
Prípona
.docx
Typ
poznámky
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46720
Posledná úprava
17.10.2016
Zobrazené
410 x
Autor:
deny243
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Definícia Strategický marketing

Strategický marketing môžeme charakterizovať ako proces, ktorý je spojený hlavne s vypracovaním:
• Analýz faktorov vnútorných podmienok podniku
• Analýz faktorov príležitostí a ohrozenia podniku
• Analýz faktorov konkurencie
• S participáciou na vytvorení súboru cieľov podniku a na formulovaní podnikových stratégií na ich dosiahnutie
• So stanovením marketingových cieľov
• S voľbou marketingových stratégií na dosiahnutie marketingových plánov
• S komplexným riadením marketingového procesu
Strategický marketing je orientovaný na zákazníka. Zákazník tu nie je preto, aby kúpil, čo podnik vyrobil, ale podnik existuje preto, aby slúžil potrebám zákazníka. Predpokladá dobrú znalosť prostredia, v ktorom pôsobí, zvlášť konkurencie. Na základe týchto znalostí zhodnocuje vlastné sily a možnosti.
Strategický marketing sa spája aj s hľadaním konkurenčnej výhody, ktorá je kľúčovým prvkom pre voľbu a formulovanie vhodných marketingových stratégií.

Kľúčové slová:

strategický marketing

podnikové ciele

makroprostredie

mikroprostredie

konkurencia

analýza trhu

partnerstvá

maloobchodObsah:
 • 1. Definícia Strategický marketing
  2. Marketingová stratégia
  3. Vízia a misia podniku
  4. Podnikové ciele
  5. Marketingová situačná analýza
  6. Analýza makroprostredia
  7. Analýza mikroprostredia
  8. Matica analýzy SWOT
  9. Analýza konkurenčnej výhody
  10. Hodnotenie stratégií konkurentov
  11. Typy konkurentov
  12. Analýza VRIO
  13. Marketingové analýzy trhu - ukazovatele trhu, regresná a korelačná analýza
  14. Portfólio analýzy /BCG, GEC/
  15. Strategické partnerstvá
  16. Produktové stratégie
  17. Stratégie pre individuálne produkty
  18. Stratégie pre výrobkové rady
  19. Stratégie pre výrobkový mix
  20. Stratégie atribútov produktu
  21. Stanovenie cieľa cenovej politiky, definícia, funkcie ceny
  22. Cenová elasticita
  23. Metódy tvorby ceny (stačí len vymenovať)
  24. Cenové stratégie
  25. Cenové úpravy
  26. Základné distribučné stratégie podľa intenzity
  27. Stratégie sprostredkovateľov
  28. Maloobchodný predaj a reťazce
  29. Veľkoobchodný predaj
  30. Organizácia DC
  31. Základné nástroje komunikačného mixu
  32. Základné komunikačné stratégie
  33. Vytvorenie správy
  34. Rozhodovanie o rozpočte na komunikáciu
  35. Stratégie podľa trendov trhu
  36. Rastové stratégie
  37. Udržiavacie stratégie
  38. Ústupové stratégie
  39. Stratégia nákladového vodcovstva
  40. Podstata stratégia diferenciácie
  41. Podstata stratégia koncentrácie
  42. Stratégie trhových vodcov
  43. Stratégie vyzývateľov na trhu
  44. Stratégie spolupútnikov
  45. Stratégie štrbinárov
  46. Stratégie podľa Milesa a Snowa
  47. Postup pri strategickom marketingovom plánovaní
  48. Tvorba strategického marketingového plánu
  49. Kontrolný proces
  50. Marketingový audit