Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
10 nových

Marketingový plán - IBap s.r.o.

«»
Prípona
.doc
Typ
ekonomický plán
Stiahnuté
114 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3354
Posledná úprava
09.04.2017
Zobrazené
4 574 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ukážka:

1.1 Účel marketingového plánu
Účelom tohto marketingového plánu je zabezpečiť komplexnú prípravu projektu pre vedenie podniku IBap s.r.o. tak aby zabezpečil marketingovú stránku činnosti firmy. Cieľom marketingového plánu je odhaliť voľné miesto na trhu a nastaviť stratégiu tak, aby spomínaný podnik mohol prispôsobiť svoje plány, čím bude v budúcnosti dosahovať primeraný hospodársky rast, osloviť a prilákať čo najväčší počet nových, uspokojovať potreby stálych zákazníkov, užitočne a plodne spolupracovať s okolitým prostredím a tak pomôcť zvýšiť informovanosť, informatizáciu a internetizáciu na Slovensku

Kľúčové slová:

marketingový plán

vízia

poslanie

firma

analýza SWOT

podnikObsah:
 • 1. Úvod
  1.1 Účel marketingového plánu
  1.2 Profil firmy
  1.3 Poslanie
  1.4 Vízia
  1.5 Predmet činnosti
  1.6 Trojstupňová analýza produktu
  1.7 Vnútorné prostredie spoločnosti
  2. Situačná analýza
  2.1 Analýza prostredia
  2.2 Externé mikroprostredie
  2.3 Externé makroprostredie (STEEP analýza)
  2.4 Analýza SWOT
  2.5 Marketingový Mix
  2.6 Porterová analýza
  2.7 Analýza trhového prostredia
  2.8 Kľúčové faktory úspešnosti
  3. Ciele podniku
  3.1 Strategické ciele
  3.2 Ciele na najbližší rok
  3.3 Ganttov model
  3.4 Ansoffov model
  3.5 Finančný rozpočet
  3.6 Spôsob hodnotenia úspešnosti
  3.7 Nepredvídateľné udalosti
  4. Prílohy