Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 744   projektov
8 nových

Marketingová štúdia - WALMARK, spol. r r.o.

«»
Prípona
.doc
Typ
ekonomický plán
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13003
Posledná úprava
05.10.2020
Zobrazené
995 x
Autor:
ajuskap
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Chakakterizujte zvolenú firmu s dôrazom na jej stratégiu, ciele a poslanie. Identifikujte hlavné znaky odlíšenia sa od konkurencie (z hľadiska produktov, ceny, predaja, servisu a pod.) a popíšte jej výkonovú politiku a koncepciu.

História spoločnosti
Firma WALMARK bola založená 30.7.1990 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Táto pôvodne rodinná firma sa v prvej fáze svojej existencie orientovala na zahraničný obchod. Po počiatočných aktivitách v oblasti obchodu s výpočtovou technikou a potrebami pre domácnosť sa spoločnosť v prvej polovici roka 1991 preorientovala na obchod s poľnohospodárskymi produktmi, najmä na vývoz špeciálnych semien pre potravinárske účely. V druhej polovici roka 1991 začala spoločnosť svoje obchodné aktivity a neskôr aj vlastnú výrobu v segmente nealkoholických nápojov. Od roku 1992 sa začala zaoberať najprv dovozom a neskôr aj vlastnou výrobou farmaceutických a parafarmaceutických prípravkov, predovšetkým doplnkov stravy a prostriedkov liečebnej kozmetiky.

Cieľ

Cieľom spoločnosti je vybudovať silnú stredoeurópsku firmu s ambíciou ďalej expandovať na svetové trhy v oblasti doplnkov stravy a farmácie, zvyšovať jej trhovú hodnotu, vyhľadávať, analyzovať a následne investovať do nových oblastí, ktoré sľubujú primeraný zisk a rastový potenciál...

Kľúčové slová:

ekonomika

marketing

štúdia

marketingová štúdia

firma

kvalita

trh

trhový podiel

výrobok

hodnota

produkt

SWOT

BCG

BCG matica

sortiment

zákazník

nákladyObsah:
 • 1. Chakakterizujte zvolenú firmu s dôrazom na jej stratégiu, ciele a poslanie. Identifikujte hlavné znaky odlíšenia sa od konkurencie (z hľadiska produktov, ceny, predaja, servisu a pod.) a popíšte jej výkonovú politiku a koncepciu.
  2. Vypočítajte výsledok v hospodárení jednotlivých výrobkov. Analyzujte vývoj trhového podielu jednotlivých produktov a ostatných trhových veličín (relatívny trhový podiel, trhová kapacita, tempo rastu trhu). Výsledky slovne zdôvodnite a graficky znázornite. Chýbajúce údaje v tabuľke si stanovte individuálne ( odbyt, cena, variabilné a fixné náklady)
  3. Vypočítajte a graficky znázornite cenovú pružnosť dopytu jednotlivých výrobkov.
  4. Nájdite príťažlivé trhové segmenty, ktoré najlepšie zodpovedajú cieľom a zdrojom firmy pre umiestnenie svojich výrobkov. Trhové segmenty definujte prostredníctvom mriežky výrobok/trh.
  5. Prostredníctvom modelu očakávanej hodnoty a modelu ideálneho produktu rozhodnite o kúpe vhodného dlhodobého majetku pre firmu. V stručnosti napíšte úžikové vlastnosti a technické parametre hodnoteného produktu
  6. Vykonajte analýzu vonkajšieho a vnútorného prostredia firmy (SWOT anaýzu)
  7. Vykonajte analýzu portfólia výrobného pogramu firmy prostredníctvom BCG matice a modelu GE. V matici BCG zaznamenajte pohyb jednotlivých strategických podnikateľských jednotiek (produktov) v čase.
  8. Vykonajte analýzu štruktúry sortimentu z hľadiska koncentrácie obratu, z hľadiska analýzy príspevku na krytie fixných nákladov a z hľadiska štruktúry zákazníkov. Výsledky analýz graficky znázornite.
  9. Vypočítajte kritický bod rentability pre všetky výrobky firmy v roku 2007 a navrhnite vhodný systém ich distribúcie
  10. Navrhnite vhodný propagačný materiál výrobkov firmy pre potencionálnych zákazníkov.
  11. Na základe marketingovej analýzy vypracujte záverečnú marketingovú správu, v ktorej navrhnete opatrenie na zlepšenie súčasnej pozície firmy na trhu a zabezpečenie lepšieho uspokojenia potrieb zákazníkov.

Zdroje: