Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Ovplyvňovanie alokačných rozhodnutí

«»
Prípona
.pdf
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
1,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40548
Posledná úprava
05.08.2012
Zobrazené
673 x
Autor:
alexander.ferianc
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Diplomová práce je zameraná na nástroje ovplyvňovania rozhodovacích procesov alokácie a vysvetľuje faktory ovplyvňujúce alokačné rozhodnutia. V prvej časti práce sú popísané alokačné modely a alokačné algoritmy teórie grafov ako teoretické východiská pre alokačné rozhodnutia. A v ďalších častiach je popísaná teória priamych zahraničných investícií, ktorá analyzuje faktory ovplyvňujúce zahraničné investície ako výsledok alokačných rozhodnutí.

Kľúčové slová:

manažérske rozhodovanie

alokácia

alokačné modely

priame zahraničné investície

investičné stimulyObsah:
 • 1. CIELE DIPLOMOVEJ PRÁCE 2
  2. ANALYTICKÁ ČASŤ 3
  2.1 TEÓRIA ALOKÁCIE 3
  2.2 MANAŽÉRSKE ROZHODOVANIE 5
  2.3 ALOKAČNÉ FAKTORY 12
  2.4 MODELY ALOKÁCIE 13
  A. Analýza úžitkových hodnôt 14
  B. Bodový spôsob hodnotenia 15
  C. Weberov model 15
  D. Christallerov model centrálnych miest 18
  E. Löschov model štruktúry centrálnych miest. 21
  F. Normatívne modely 22
  G. Steinerov a Weberov model (SWM) 24
  H. Klasický alokačný model 25
  2.5 ALOKAČNÉ ALGORITMY TEÓRIE GRAFOV 28
  A. Algoritmus alokácie do jedného miesta 28
  B. Algoritmus alokácie do jedného miesta - optimálne umiestnenie distribučného centra 29
  C. Alokácia výrobného procesu do viacerých miest 31
  2.6 TEÓRIA PRIAMYCH ZAHRANIČNÝCH INVESTÍCIÍ (PZI) 32
  2.6.1 Súčasný stav ovplyvňovania zahraničných alokácií 32
  2.6.2 Determinanty prílevu PZI 33
  2.6.3 Súčasný stav determinantov PZI 57
  2.6.4 Príliv PZI na Slovensko 58
  3. NÁVRHOVÁ ČASŤ 61
  3.1 NAVRHOVANÝ STAV DETERMINANTOV PZI 61
  A. Investičné stimuly 61
  B. Úprava legislatívy o schvaľovaní statnej pomoci 63
  C. Dopravná infraštruktúra 66
  D. Výskum a vývoj 67
  4. HODNOTIACA ČASŤ 69
  4.1 ZMENY V DETERMINANTOCH PZI 69
  4.2 EFEKTY PZI 70
  4.3 POZITÍVNE EFEKTY 71
  4.4 NEGATÍVNE EFEKTY 74
  4.5 CELKOVÉ EFEKTY 76
  4.6 MYLNÉ DOMNIENKY O PZI 76
  5. ZÁVER 82
  Zoznam použitej literatúry: 84