Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 543   projektov
1 nových

Príliv priamych zahraničných investícií do ČR a SR v rokoch 1993-2003

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
20 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6733
Posledná úprava
10.08.2018
Zobrazené
185 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom bakalárskej práce je popisná analýza prílivu priamych zahraničných investícií (PZI) do SR a ČR v rokoch 1993-2003. Najskôr budem skúmať hlavné faktory
pôsobiace na príliv PZI , ktorá krajina mala (má) aké výhody i nevýhody . Potom sa budeme venovať samotnému prílivu PZI do ČR a SR v sledovanom období a v ďalšej časti
práce efektom prítomnosti zahrani ného kapitálu. V závere práce budeme skúmať vyhliadky oboch krajín do blízkej budúcnosti.

Kľúčové slová:

financie

investície

priame zahraničné investície

úverový rating

politická stabilita

pracovná sila

ekonomická výkonnosť

infraštruktúra

privatizáciaObsah:
 • 1. Rozdelenie investícií -2-
  1.1. Definícia priamej zahraničnej investície -2-
  1.2. Priame zahraničné investície z časového hľadiska -3-
  2. Determinanty prílivu zahraničných investícií -5-
  2.1. Determinanty v hostiteľskej krajine -5-
  2.1.1. Politická stabilita -9-
  2.1.2. Ekonomická výkonnosť -10-
  2.1.3. Domáci trh -10-
  2.1.4. Úverový rating -11-
  2.1.4.1. Vývoj ratingu Českej Republiky -12-
  2.1.4.2. Vývoj ratingu Slovenska -13-
  2.1.5. Dopravná sieť / infraštruktúra -13-
  2.1.6. Pracovná sila -14-
  2.1.6.1. Kvalifikovaná pracovná sila -14-
  2.1.6.2. Lacná pracovná sila -16-
  2.1.6.3. Dostupná pracovná sila -17-
  2.1.6.3.1. Nezamestnanosť na Slovensku v roku 2003 -17-
  2.1.6.4. Produktívna pracovná sila -20-
  2.1.7. Geografická poloha -21-
  2.1.8. Investičné stimuly -22-
  2.1.8.1. Lokalizačné rozhodovanie investora, úloha stimulov -23-
  2.1.8.2. Investičné stimuly na Slovensku a v Česku -24-
  2.1.9. Privatizácia -25-
  2.1.10. Iné faktory -26-
  2.1.11. Zhodnotenie vplyvu faktorov na prílev PZI -27-
  3. Príliv priamych zahraničných investícií -29-
  3.1. Príliv PZI do krajín strednej Európy v rokoch 1993-2003 -29-
  3.2. Príliv PZI do Českej a Slovenskej republiky v rokoch 1993-2003 -30-
  3.3. Pôvod PZI podľa krajín investora -34-
  3.4. Odvetvové smerovanie PZI -36-
  3.5. Smerovanie PZI podľa krajov -37-
  4. Analýza efektov spojených s prílivom PZI -40-
  4.1. Pozitívne efekty -41-
  4.2. Negatívne efekty -46-
  4.3. Celkové efekty -49-
  5. Príliv PZI v blízkej budúcnosti -51-
  6. Pramene a literatúra -56-
  7. Príloha -61-

Zdroje:
 • CzechInvest: „Investment Climate in the Czech Republic“, CzechInvest, Praha, 2003
 • Devizový zákon České národní rady č. 219/1995 Sb. z., Devizový zákon ve znění pozdějších předpisů
 • Devízový zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., Devízový zákon v znení neskorších predpisov
 • NBS: „Menový prehľad - December 2003“, Národná banka Slovenska, Bratislava, 2004
 • NBS: „Menový prehľad - December 2002“, Národná banka Slovenska, Bratislava, 2003
 • NBS: „Menový prehľad - December 2001“, Národná banka Slovenska, Bratislava, 2002
 • ...
 • CzechInvest: „Factsheets on the Business and Investment Climate in the Czech Republic“, CzechInvest, Praha, 2004
 • CzechInvest: „General brochure about CzechInvest“, CzechInvest, Praha, 2003
 • CzechInvest: „CZECH REPUBLIC - The Country of Opportunities“, CzechInvest, Praha, 2003
 • ČNB: „Přímé zahraniční investice v roce 1999-2000“, Česká národní banka, Praha,2001
 • ČNB: „Přímé zahraniční investice v roce 2000“, Česká národní banka, Praha, 2002
 • ČNB: „Přímé zahraniční investice v roce 2001“, Česká národní banka, Praha, 2003
 • CPHR: „Národná správa o ľudskom rozvoji - Slovenská republika 2001-2002“, Centrum pre hospodársky rozvoj, Bratislava, 2003
 • Djankov, S., Hoekman, B.: „Foreign Investment and Productivity Growth in Czech Enterprises“, The World Bank Economic Review, Vol. 14, No.1, 2000, str. 49-64
 • Dunning, J.H.: „The globalization of business“, Routledge, London, 1993, ISBN 0-415-09610-3
 • Ederveen, S., Mooj, R.: „Taxation and foreign direct investment: A Synthesis of Empirical Research“, CESifo Working Paper no. 588, Mníchov, 2001
 • Hines, J.R.: „Tas sparing and direct investment in developing countries“ , National Bureau of Economic Research Working Paper no. 6728, Cambridge, 1998
 • Holman, R.: „Ekonomie“, CH Beck, Praha, 1999, ISBN 80-7179-255-1
 • Hošková, A.: „Komparácia vývoja priamych zahraničných investícií na Slovensku a v transformujúcich sa ekonomikách“, Národná banka Slovenska, Bratislava, 2000
 • Hošková, A.: „Vplyv priamych zahraničných investícií na ekonomiku Slovenska“, Národná banka Slovenska, Bratislava, 2001
 • Hunya, G., Stankowsky, J.: „Foreign Direct Investment in Central and East European Countries and the Former Soviet Union“, WIIW, Wien, 1999
 • Hunya, G., Stankowsky, J.: „International Competitivness Impacts of FDI in CEEs“, WIIW, Wien, 2000
 • Hunya, G.: „Recent FDI trends, Policies and Challenges in South-East European Countries“, WIIW, Wien, 2000
 • Hunya, G.: „Recent Impacts of Foreign Direct Investment on Growth and Restructuring in.Central European Transition Countires“, WIIW, Wien, 2002
 • Hunya, G., Stankowsky, J.: „WIIW-WIFO Database on Foreign Direct investment in Central and Eastern Europe with Special Attention to Austrian FDI Activities in this Region“, WIIW-WIFO, Wien, 2004
 • Invest Report: „The Czech Republic did not attract any large investor last year“, Slovenská .agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Bratislava, 2003
 • Jarolím, M.: „Zahraniční investice a produktivita firem“, Finance a uvěr, 2000, č. 9, str. 478-487
 • ...
 • NEWTON: „Přímé zahraniční investice: Přístup z pohledu teorie“, NEWTON, Praha, 2001
 • NEWTON: „Přímé zahraniční investice a měnové krize“, NEWTON, Praha, 2003
 • NEWTON: „Přímé zahraniční investice a udržitelnost vnější rovnováhy České republiky“, NEWTON, Praha, 2001
 • PricewaterhouseCoopers: „Tax Flash“, PricewaterhouseCoopers, Praha, 2003
 • Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D.: „Ekonomie”, Nakladatelství Svoboda, Praha, 1991, ISBN 80-205-0192-4
 • Sirotná, B.: „Priame zahraničné investície v transformujúcich sa krajinách - Teória a prax“,.bakalárska práca IES FSV UK, Praha 2002
 • Transparency International: „Global Corruption Report 2003“, Transparency International,.Berlin, 2003, ISBN 1-86197-476-0
 • Transparency International: „Global Corruption Report 2001“, Transparency International, Berlin, 2001, ISBN 3-935711-00-X
 • Zemplinerová, A.: „Impact of Foreign Direct Investment on the Restructuring and Growth in Manufacturing“, Prague Economic Papers, 1998, č.4