Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 210   projektov
21 nových

Marketingový prieskum spokojnosti zákazníkov so službami ZSSK CARGO v regióne Zvolen

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41642
Posledná úprava
24.02.2013
Zobrazené
620 x
Autor:
juraj.durcek
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Marketingový prieskum u najväčších zákazníkov Železničnej spoločnosti CARGO Slovakia a.s. v regióne Zvolen.
Zisťuje nároky prepravcov na poskytované služby, ich spokojnosť a vytipuje oblasti, ktorým zákazníci pripisujú
najväčšiu dôležitosť.

Kľúčové slová:

marketingový prieskum

Zvolen

spokojnosť zákazníka

CARGO SlovakiaObsah:
 • 1. ANALÝZA JESTVUJÚCEHO STAVU 6
  1.1 Charakteristika Železničnej spoločnosti CARGO Slovakia a.s. 6
  1.2 Trhové faktory a konkurencia 7
  1.3 Organizačná štruktúra ZSSK CARGO a.s. 8
  2. VYKONANIE MARKETINGOVÉHO PRIESKUMU 13
  2.1 Špecifikácia problému 14
  2.2 Informácie 15
  2.3 Metóda marketingového prieskumu 15
  2.4 Realizácia marketingového prieskumu 16
  2.4.1 Výber vzorky respondentov 16
  2.4.2 Vypracovanie dotazníka 20
  2.4.3 Doručenie dotazníka respondentovi a jeho vyplnenie 24
  2.4.4 Spracovanie vyplnených dotazníkov 24
  3 ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV PRIESKUMU 33
  4 NÁVRH MOŽNOSTÍ RIEŠENIA S APLIKÁCIOU
  VÝSLEDKOV PRIESKUMU 35
  5 ZHODNOTENIE NÁVRHU 37

Zdroje:
 • „Ako prepravovať so ZSSK CARGO“ časť 1. Všeobecné informácie, propa-gačný materiál ZSSK CARGO
 • Časopis pre zákazníkov ZSSK CARGO Business (ročník 2008 a 1/2009)
 • Časopis pre zamestnancov CARGO INFO (ročník 2008, 1-3/2009)
 • Marketing v doprave (zdroj htto://www.soudpo.edu.sk)
 • NEDELIAKOVÁ, E., NEDELIAK, I.: Opatrenia na podporu železničnej ná-kladnej dopravy v Európe a SR. In: Železničná doprava a logistika, Elektronický odborný časopis o železničnej doprave a preprave, logistike a manažmente, roč. IV., č. 1/2008, str. 96-100, ŽU v Žiline, Fakulta PEDaS, Katedra železničnej do-pravy, ISSN 1336-7943
 • Správa o súčasnom stave nákladného železničného prepravcu Železničnej spo-ločnosti CARGO Slovakia, a.s. a postupe vlády Slovenskej republiky pri zabezpe-čení jej budúceho rozvoja (11. január 2008)
 • ŠTETINOVÁ, A: Analýza spokojnosti zákazníkov s poskytovanými preprav-nými službami In: Železničná doprava a logistika, Elektronický odborný časopis o železničnej doprave a preprave, logistike a manažmente roč. II., č. 4/2006