Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 569   projektov
6 nových

Stredoslovenská energetika, a.s. - marketingová štúdia

«»
Prípona
.doc
Typ
analýza
Stiahnuté
223 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6651
Posledná úprava
09.08.2018
Zobrazené
3 357 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Zadanie marketingovej štúdie:

1. Charakterizujte zvolenú firmu, jej činnosť (charakterizovať jej výrobný program s členením na produktové rady).
2. Formulujte poslanie vašej firmy.
3. Vykonajte analýzu trhu, na ktorom firma pôsobí:
- charakterizujte trh z hľadiska jeho dynamiky a výkonnosti
- určite trhový podiel firmy
- vykonajte segmentáciu trhu z demografického a geografického hľadiska
4. Vykonajte analýzu vonkajšieho prostredia:
- makroprostredie - popíšte vplyvy z tých oblastí makroprostredia, ktoré ovplyvňujú činnosť vašej firmy
- mikroprostredie - popíšte a charakterizujte účastníkov mikroprostredia (dodávatelia, marketingoví sprostredkovatelia, konkurencia, zákazníci)
- pokúste sa identifikovať príležitosti a hrozby vo vonkajšom prostredí (O-T analýza)
5. Vykonajte analýzu interného prostredia s cieľom zistiť silné a slabé stránky firmy (S-W analýza)
6. Vykonajte SWOT analýzu s cieľom navrhnutia stratégie firmy.

Kľúčové slová:

SWOT analýza

Stredoslovenská energetika

a.s.

výrobný program

analýza trhu

trhový podiel

segmentácia trhu

trhový podielObsah:
 • Zadanie marketingovej štúdie
  1. Charakteristika zvolenej firmy, jej činnosť ( výrobný program s členením na produktové rady ).
  2. Poslanie firmy
  3. Analýza trhu, na ktorom firma pôsobí
  4. Analýza vonkajšieho prostredia
  5. Analýza interného prostredia, silné a slabé stránky firmy (S-W analýza)
  6. SWOT analýza
  Záver