Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 543   projektov
1 nových

Základy manažmentu 1

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40902
Posledná úprava
20.11.2012
Zobrazené
543 x
Autor:
miskis
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Výcuc zo základov manažmetu vo forme vypracovaných otázok resp. tém.

1 Manažment a manažéri
Definície
Manažment: umenie dosiahnuť stanovený cieľ prostredníctvom iných ľudí (M.P.Follet)
- proces; manažment ľudí; spojený s určitým cieľom; efektívne dosiahnutie cieľa
- manažment je proces zameraný na efektívne dosahovanie cieľov, obsahom ktorého je plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí a kontrola ako základné funkcie manažmentu
- proces, v ktorom manažéri vytyčujú ciele organizácie a prostredníctvom svojich manažérskych aktivít vplývajú na ľudí v org., aby hospodárne využívali všetky zdroje (ľudské, finančné, materiálne, informačné) a dosahovali ciele organizácie
...

2 Vývoj teórie manažmentu
Manažment pred XX. stor.
- veľké stavby (pyramídy, čínsky múr, koloseum...) – projekt, plánovať a rozdeľovať prácu, organizovať kontrolovať, prísun materiálu...
- rozvoj praxe + teoretické poznatky, tvorivé myslenie
Sumerská a Babylonská ríša: (3000pnl) – písomné pravidlá, správa štátu, účtovné záznamy
Egypťania: pyramídy; Židia – Mojžiš (delegovať právomoc zhora dole)
Staré Grécko: Sokrates, Xenofant, Platón – manažment ako odbor
Rímska ríša: definovali org. štruktúru

Stredovek
- správa štátu, neštátne organizácie (cirkev), logistika (v armáde), vytypované vlastnosti lídra a manažéra (900-1100)
- Luca Pacioli – františk. mních – popísal metódu podvojného účtovníctva

Novovek
Nicolo Machiavelli – kniha „Vladár“: dva prístupy na udržanie moci:
- vládnutie pomocou lásky
- vládnutie pomocou strachu
...

Kľúčové slová:

manažment

manažér

manažérske role

predstavitelia manažmentuObsah:
 • 1 Manažment a manažéri
  2 Vývoj teórie manažmentu
  3 Organizačná kultúra
  4 Organizačné prostredie
  5 Manažment v globálnom prostredí
  6 Sociálna zodpovednosť a manažérska etika
  7 Manažérske rozhodovanie
  8 Plánovanie
  9 Strategický manažment a plánovanie
  10 Metódy plánovania