Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Vypracované otázky z predmetu Financie a mena

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44696
Posledná úprava
05.03.2014
Zobrazené
746 x
Autor:
barbora
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Numerické vyjadrenie finančnej činnosti z hľadiska peňažných operácií a zmena peňažnej masy - Fin.činnosť možno numericky vyjadriť z dvoch hľadísk: 1) z hľadiska 7 skupín peňažných operácií tvoriacich finančnú činnosť 2) z hľadiska zmeny peňažnej masy jednotlivých ekon. subjektov (sektorov). Zmena peň. masy jednotl. ekon. subjektu sa vyjadruje formou cash-flow. K zmene peň. masy dochádza aj na úrovni NH, resp. na úrovni ekon. sektorov: -podnikový sektor (produkuje tovary -mat. statky a služby za účelom zisku) -verejný sektor (orgány št. správy a moci -armáda, polícia) -sektor obyvateľstva (všetky FO) Zmena peň. masy v sektore sa zistí zostavením jeho príjmov a výdavkov. V našom príklade do podnik. sektora patria výr. podniky, OB, aj obch. poisťovne.

Kľúčové slová:

Peňažné operácie

peňažná masa

primárna finančná činnosť

sekundárna finančná činnosť

peňažný obrat

bilancia

daňovníctvoObsah:
 • Podstata finančnej činnosti
  Num. vyjadr. fin. činnosti z hľadiska peň.operácií a zmena peň. masy
  Prim. a sek. fin, činnosť
  Subj. stránka financií
  Peň. obrat a peň. masa
  Peň. bilancia OB
  Peň. mechanizmus NH
  Peň. bilancia NH
  Verejný sektor v zmieš. eko
  Zákl. charakter. verej. fin.
  F - e verej. fin
  Fišk. a rozp. pol.
  Š. rozp.
  Rozp. zásady a pravidlá
  Teórie a názory na ŠR
  Základy daňovníctva
  Daň. zásady a členenie
  Naša daň. sústava
  Výdavky ŠR
  Príjmy miest. rozp.
  Výdavky miest. rozp.
  Rozp. účel. fondov
  Rozpočty VP org.
  Obsah a čas. zameranie fin. kontroly
  Členenie fin. kontroly
  Fin. kontrola a ukazovatele
  Bank. sústava a centr. banka
  Nástroje men. politiky
  Podstata finanč. trhov
  Nástroje peň. a kap. trhu
  Pasív. a aktív. operácie KB
  Nové formy úver. operácií
  Burzy ako organiz. fin. trhov
  Základy poisťovníctva
  Klasif. zákl. druhov poistenia
  Soc. poisťovne
  MMF
  IBRD