Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Vypracované otázky z predmetu Daňovníctvo

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
1,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2655
Posledná úprava
02.03.2017
Zobrazené
3 717 x
Autor:
kitty
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. HISTORICKÉ ASPEKTY ZDAŇOVANIA
Z hľadiska historického dane existujú prakticky od doby, keď začali vznikať prvé štáty. Prostredníctvom daní sa hradili vo väčšej či menšej miere náklady spojené s udržiavaním chodu štátu.
Dane prešli od svojho vzniku až po súčasnosť dlhým vývojom. Celkom prirodzene súviseli s rozvojom štátu a s postupným upevňovaním peňažného hospodárstva.
V prvopočiatkoch vzniku štátov, dane ako zdroj príjmov hrali väčšinou druhoradú úlohu. Dane mali charakter nepravidelných, príležitostných platieb závislých od momentálnych potrieb štátov (vojny, verejné stavby). Veľmi často mala daň naturálnu podobu, zvlášť v rannom feudalizme (vymáhanie desatiny úrody tzv. desiatok). V období feudalizmu medzi najdôležitejšie zdroje štátnych príjmov patrili:
» domény - príjmy z poľnohospodárskych a lesných majetkov, ktoré patrili panovníkovi, zvyčajne naturálneho charakteru,
» regály (regálne práva) - výlučné práva prisvojované panovníkom napr. pozemkový regál, regál solný a iné,
» akcízy - pod týmto termínom sa rozumela spotrebná daň vyberaná pri obehu tovaru, resp. v širšom zmysle ako daň z predaja,
» kontribúcie - mali charakter daní z hlavy, z majetku alebo z hrubého výnosu,

Kľúčové slová:

daňovníctvo

sadzby dane

daňové bremeno

meranie daní

priame dane

nepriame dane

poľnohospodárstvoObsah:
 • 1. Historické aspekty zdaňovania 1
  2 Daň a hlavné daňové náležitosti 8
  3. Sadzby dane 9
  4. Vedľajšie daňové náležitosti 10
  5. Klasifikácia daní 7
  6. Zásady zdaňovania a optimálny daňový systém
  7. Makroekonomické dopady daní
  8. Problematika nadmerného daňového bremena
  9. Daňový dopad a možnosti jeho presunu
  10. Meranie daní a ich účinkov
  11. Dopad priamych daní na vývoj poľnohospodárstva
  12. Dopad nepriamych daní na vývoj poľnohospodárstva
  13. Charakteristika daňovej sústavy sr platnej od 1.1.1993
  14. Charakteristika zák. č. 511/92 zb. - o správe daní a poplatkov … - vybrané pojmy
  15. Charakteristika zák. č. 511/92 zb. - o správe daní a poplatkov … - opravné prostriedky a platenie daní
  16. Charakteristika zák. č. 87/94 z.z. o cestnej dani
  17. Charakteristika zák. č. 317/92 zb. - časť daň z pozemkov
  18. Charakteristika zák. č. 317/92 zb. - časť daň zo stavieb
  19. Charakteristika zák. č. 317/92 zb. - časť daň z bytov
  20. Charakteristika zák. č. 318/92 zb. - časť daň z dedičstva
  21. Charakteristika zák. č. 318/92 zb. - časť daň z darovania
  22. Charakteristika zák. č. 318/92 zb. - časť daň z prevod a prechodu nehnuteľností