Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Vypracované otázky na test z Biochémie

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
český
ID projektu
37963
Posledná úprava
15.11.2011
Zobrazené
1 950 x
Autor:
bibiana243
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky na test z Biochémie od č. 17 po 45. Niektoré nie sú vypracované viď obsah.

Kľúčové slová:

biochémia

testObsah:
 • 16. Popište rovnicí reakci AMK s kyselinou a se zásadou (nevypracované)
  17. Co vzniká kondenzací AMK
  18. Napište vznik peptidické vazby
  19. Co jsou esenciální AMK
  20. Popište eukaryotickou a prokaryotickou buňku
  21. Napište disociační konstanty AMK v kyselém a zásaditém prostředí
  22. Napište vztah pro výpočet hodnoty pI
  23. K čemu se využívá ninhydrin
  24. K čemu slouží Ellmanovo činidlo
  25. Jaké znáte další biologicky významné AMK
  26. Co znamená označení oligopeptid,polypeptid
  27. Napište rovnici disociace leucinu (nevypracované)
  28. Hodnota pKa1 glycinu je 2.34 a pKa2 9.60.Určete hodnoty disociačních konstant a izoelektrický bod (nevypracované)
  29. Proč není glycin opticky aktivní a ostatní AMK ano
  30. Jak jsou v přírodě rozšířeny D a L- AMK
  31. Napište pomocí zkrate a pomocí vzorců všechny možné tripeptidy tvořené L-alaninem, L-serinem, a L-prolinem, pojmenujte je. (nevypracované)
  32. Jakým způsobem se spolu vážou dvě molekuly glutationu (γ-glutamylcysteinylglycin). Jaký to má biologický význam.
  33. Napište rovnice disociace asparagové kyseliny a asparaginu a vyjádřete z nich disociační konstanty. Rozpustí-li se tyto látky ve vodě na roztoky stejných koncentrací, který bude zásaditější (nevypracované)
  34. Porovnejte helikální strukturu a strukturu skládaného listu proteinu
  35. Jaký je rozdíl mezi vratnou a nevratnou denaturací proteinu
  36. Co jsou to molekulové chaperony
  37. Vysvětlete co je terciární a kvartérní struktura proteinů
  38. Vysvětlete princip biuretové reakce, napište rovnici vzniku biuretu
  39. Popište xanthoproteinovou reakci, napište základní rovnici
  40. Vysvětlete kyselou a alkalickou hydrolýzu aminokyselin (nevypracované)
  41. Jak se určí primární sekvence proteinu (nevypracované)
  42. Co je izoelektrická fokusace str. 20
  43. Popište postup při metodě ELISA str. 24-25 návody do cv.
  44. Co jsou imunochemické metody str. 21-22 návody do cv.
  45. Jaký je princip syntézy oligopeptidů