Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Vypracované otázky na Krízový manažment

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45824
Posledná úprava
27.04.2015
Zobrazené
1 035 x
Autor:
89andy89
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Vysvetlite podstatu rozporu medzi človekom a prírodou a uveďte príklady.
Ľudia pretvárajú prírodu, prispôsobujú ju svojim potrebám, chcú z nej vyťažiť čo najviac. Príroda má obrovskú revitalizačnú schopnosť, no človek vládne čoraz väčšou deštrukčnou silou. Spôsobuje prírode škody, ktoré ohrozujú jeho vlastnú existenciu. Neustále zanikajú ďalšie rastlinné a živočíšne druhy, životné prostredie sa zhoršuje a ohrozovaná je i samotná existencia človeka na Zemi. Napr. vyrúbavanie dažďových pralesov, nadmerná spotreba pitnej vody, znečisťovanie životného prostredia a pod.

2. Vysvetlite podstatu rozporu medzi človekom a technikou a uveďte príklady.
Proces zdokonaľovania techniky je trvalý a stále dynamickejší. Zložitejšia technika a náročnejšie technológie však zväčšujú i možnosť vzniku havárií a mimoriadností, ktoré môžu mať pre človeka a spoločnosť ďalekosiahle negatívne následky. S ľudským poznaním sa neustále objavujú aj nové, čoraz zložitejšie otázky. Napr. únik toxickej látky v podniku, výbuch zariadenia v podniku, požiar zapríčinený technickým zariadením a pod.

3. Vysvetlite podstatu rozporu medzi človekom a ľudským spoločenstvom a uveďte príklady.
Človek nemôže v prírode ani v spoločnosti vystupovať ako výhradná individualita, ako samostatný jedinec, entita. Spája sa do spoločenstiev, vytvára rôzne komunity, spolupracuje na národnej, či medzinárodnej úrovni. Napriek tomu si, vzhľadom na svoju podstatu, vyhľadáva vždy jedinečné postavenie (ego sum). I z tohto dôvodu musí v komunitách existovať organizovanosť a usporiadanosť. Vyčleňujú sa z nich vedúce osobnosti i radoví pracovníci, pričom obidve skupiny sú rovnako dôležité pre ďalší vývoj. Napr. porušovanie zákonov, vandalizmus, atentáty a pod.

4. Vysvetlite podstatu rozporu medzi ľudskými spoločenstvami navzájom a uveďte príklady.
Zem neposkytuje všetkým rovnaké podmienky a nie všetci ich vedia rovnako využívať. Politická, ideologická, ekonomická, národnostná, náboženská oblasť, ale i rad ďalších, sú horúcou pôdou, kde vzniká rad rozporov riešiteľných vzájomným konsenzom, ale v krajnom prípade i silou. Napr. vojny medzi štátmi, národnooslobodzovacie boje, terorizmus a pod.

5. Vymenujte základné rozpory v ľudskej spoločnosti.
Rozpor medzi človekom a prírodou, rozpor medzi človekom a technikou, rozpor medzi človekom a spoločnosťou, rozpor medzi ľudskými spoločenstvami navzájom.

Kľúčové slová:

krízový manažment

ľudská spoločnosť

hospodárstvo

determinanty

riziko

katastrofaObsah:
 • 1. Vysvetlite podstatu rozporu medzi človekom a prírodou a uveďte príklady.
  2. Vysvetlite podstatu rozporu medzi človekom a technikou a uveďte príklady.
  3. Vysvetlite podstatu rozporu medzi človekom a ľudským spoločenstvom a uveďte príklady.
  4. Vysvetlite podstatu rozporu medzi ľudskými spoločenstvami navzájom a uveďte príklady.
  5. Vymenujte základné rozpory v ľudskej spoločnosti.
  6. Ktoré skutočnosti ovplyvnili formovanie krízového manažmentu?
  7. Ako je možné charakterizovať krízový jav, uveďte predpoklady ich vzniku a príklady?
  8. Vysvetlite termín ľudská bezpečnosť.
  9. Čo si vyžaduje proces riešenia krízových javov?
  10. Aké rizika v životnom prostredí sú riešené krízovým manažmentom?
  ...
  ...
  ...
  238. Aké problémy sú spojené s využívaním informácií?
  239. Uveďte zdroje informácií v KM.
  240. Vysvetlite termín informačný systém KM v užšom zmysle.
  241. Aký charakter môžu mať šumy v komunikačnom systéme KM?
  243. Aké je poradie dôležitosti informácií v KM?
  244. Uveďte údaje, ktoré vo svojej činnosti využíva dispečerský aparát záchranných systémov.
  245. Aké úlohy plní hlásna sieť?
  246. Do akých častí sú rozdelené ukazovatele sledované v KŠIS?
  247. Ktoré informácie by nemali byť predmetom spracovania v KŠIS?
  248. Popíšte všeobecnú štruktúru informačného systému.
  250. Uveďte príklady konkrétnych informačných systémov využívaných v krízovom manažmente.