Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Vypracované otázky - Integrovaná živočíšna výroba

«»
Prípona
.rar
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46778
Posledná úprava
14.11.2016
Zobrazené
941 x
Autor:
katixx2
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Hlavné faktory ovplyvňujúce výrobu a kvalitu mäsa a vajec hospodárskych zvierat.
Kvalita mäsa: je komplex vzájomne sa ovplyvňujúcich ukazovateľov kvality a kvantity. Kvalitu mäsa ovplyvňuje krehkosť, šťavnatosť, farba, chuť, index plnohodnotnosti bielkovín, kyslosť mäsa, farba mäsa.
Vplyv genetických Faktorov: z hľadiska produkcie mäsa cieľom šľachtenia je predovšetkým zvyšovanie Jatočnej hodnoty zvierat.
Genetické aspekty akostných chýb mäsa: má i negatívne účinky - zvýšená vnímavosť zvierat na stresy, výskyt akostných chýb, skrátenie svalových vlákien.
Vplyv výživy: príliš veľké množstvo zeleného krmiva pôsobí nepriaznivo na farbu a chuť mäsa a tuku.
Cudzorodé látky a liečivá: medzi podaním a zabitím zvieraťa je ochranná lehota.
Vplyv spôsobu chovu: rozdiel je medzi pasenými a ustajnenými zvieratami. Pasené zvieratá sa vyznačujú vyššou svalovou aktivitou, odolnejšie voči stresovým faktorom.
Vplyv pohlavia: hlavne v intenzite tvorby a ukladania telesného tuku Nekastrované samce v porovnaní s kastrátmi rýchlejšie rastú, majú vyššiu jatočnú výťažnosť, menej tuku, viac požívateľných častí.
Vplyv veku: s vekom sa mení chemické zloženie a dynamika rastu tkanív
Zdravotný stav: na biol. hodnotu a trvanlivosť mäsa nepriaznivo pôsobia choroby, ktoré sú sprevádzané horúčkovitým stavom.

Kľúčové slová:

hospodárske zvieratá

úžitkovosť

HZ

hydina

chov zvierat

biotechnológia

reprodukcia

kríženieObsah:
 • 1. Hlavné faktory ovplyvňujúce výrobu a kvalitu mäsa a vajec hospodárskych zvierat.
  2. Exteriér HZ, metódy jeho hodnotenia a využitie výsledkov v šľachtení (Bonitácia, lineárny systém)
  3. Hlavné úžitkové vlastnosti HZ a ich základné charakteristiky
  4. Kontrola úžitkovosti Hz - princípy, ciele, využitie.
  5. Reprodukcia HZ - význam, hlavné medzidruhové rozdiely, metódy hodnotenia plodnosti.
  6. Mlieková úžitkovosť HZ a jej hodnotenie pri HD a ovciach
  7. Mäsová úžitkovosť HZ a jej hodnotenie
  8. Úžitkovosť hydiny - tvorba vajca, znáška, technologická a nutričná hodnota, produkcia mäsa a peria. Vplyvy pôsobiace na jednotlivé druhy úžitkovosti.
  10. Výkonnostné skúšky koní - charakteristika a význam
  ...
  ...
  ...
  21. Hydina - technika chovu a kategórie vo vzťahu k hlavným úžitkovým smerom.
  22. Chov zvierat v ekologickom poľnohospodárstve
  23. Technológie a systémy ustajnenia HZ - základné char. vo vzťahu k hlavným druhom HZ (HD, ošípané, ovce, hydina)
  24. Technológie a systém získavania mlieka pri dojniciach, bahniciach a kozách
  25. Ustajnenie a technika chovu koní
  26. Základné biotechnologické postupy intenzifikácie reprodukčných a produkčných vlastností HZ
  27. Zootechnická taxonómia. Charakteristika druhu, plemena, rodiny , línie, kmeňa.
  28. Výber - prírodný a umelý - charakteristika
  29. Charakterizujete základné metódy plemenitby
  30. Kríženie - druhy, význam a využitie.