Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
4 nových

Vybrané kapitoly z fyziky - vypracované otázky pre bakalárske štúdium - UNIZA

«»
Prípona
.rar
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
8,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47860
Posledná úprava
10.02.2021
Zobrazené
30 x
Autor:
ziak007
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky pre vysokoškolské bakalárske štúdium. Vybrané kapitoly z fyziky.

1. Definícia polohového vektora, vektora rýchlosti a zrýchlenia. Pohyb rovnomerný, rovnomerne zrýchlený, nerovnomerne zrýchlený. Priemerná rýchlosť.
2. Krivočiary pohyb hmotného bodu, pohyb po kružnici, uhlová rýchlosť, uhlové zrýchlenie, normálové a tangenciálne zrýchlenie, vzťah medzi uhlovou a obvodovou rýchlosťou, perióda, frekvencia.
3. Newtonove pohybové zákony. Zotrvačná hmotnosť, hybnosť, impulz sily, moment sily, zákon zachovania hybnosti.
4. Odstredivá a dostredivá sila, trecie sily. Analýza pohybu telesa po naklonenej rovine.
5. Mechanická práca, výkon, kinetická energia, pohybová rovnica otáčavého pohybu, kinetická energia rotujúceho telesa, potenciálna energia, zákon zachovania mechanickej energie.
6. Newtonov gravitačný zákon, princíp superpozície, gravitačné zrýchlenie v blízkosti povrchu Zeme.
7. Keplerove zákony, intenzita a potenciál gravitačného poľa, gravitačná potenciálna energia, potenciálna energia telesa v malých výškach nad povrchom Zeme, 1. a 2. kozmická rýchlosť.
8. Pohyb telesa v tiažovom poli Zeme - voľný pád a vrhy (šikmý, vodorovný, zvislý nahor a zvislý nadol).
9. Elektrický náboj (voľný, indukovaný), Coulombov zákon, elektrické pole a intenzita elektrického poľa, elektrické siločiary, intenzita elektrického poľa bodového náboja.
10. Gaussov zákon elektrostatiky, vodič v elektrickom poli, intenzita elektrického poľa nad povrchom vodiča.
...

Kľúčové slová:

fyzika

vektor

polhový vektor

rýchlosť

frekvencia

Newton

Newtonov pohybový zákon

gravitácia

gravitačný zákon

Kepler

Gauss

elektrické pole

kondenzátor

elektrický obvod

elektrikcý prúdObsah:
  • 28 otázok + 28 odpovedí

Zdroje:
  • prednášky
  • poznámky
  • skriptá