Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Upravené vypracované otázky z Biochémie

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46373
Posledná úprava
24.04.2017
Zobrazené
2 373 x
Autor:
marcela.dicerova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Vypracované a upravené materiály na skúšku z Biochemie..

1. Vysvetlite podstatu enzýmovej katalýzy, popíšte látkové zloženie enzýmov, charakterizujte účinkovú a substrátovú špecifitu. Jednotky enzýmovej aktivity.

Podstata pôsobenia enzýmov - znižujú aktivačnú energiu reakcie, znižujú množstvo energie potrebné na to aby sa substrát aktivoval a premenil na produkt. Enzýmy podľa priestorovej štruktúry patria medzi globulárne bielkoviny kt.vo svojej molekule majú aktívne centrum.
Enzýmy sú chemickým zložením bielkoviny:
a) jednoduché
b) zložité - bielkovinová časť = apoenzým
- nebielkovinová časť = kofaktor (koenzým)

Substrátová špecifita - enzým si prísne vyberá substrát. Určuje ju bielkovinová časť.
Účinková špecifita - enzým katalyzuje len jeden typ reakcie
- jeden enzým katalyzuje len jednu termodynamicky možnú premenu S na P
- určuje ju kofaktor (koenzým)

Kľúčové slová:

biochémia

spu

skúška

katalýza

enzýmová reakcia

fosforyláciaObsah:
 • 1. Vysvetlite podstatu enzýmovej katalýzy, popíšte látkové zloženie enzýmov, charakterizujte účinkovú a substrátovú špecifitu. Jednotky enzýmovej aktivity.
  2. Napíšte v správnom poradí triedy enzýmov a charakterizujte jednotlivé enzýmové triedy. Vymenuj a popíš vplyv faktorov prostredia na rýchlosť enzýmovej reakcie.
  3. Charakterizujte kinetiku enzýmových reakcií. Definujte Km a vysvetlite jej význam a spôsoby stanovenia. Znázornite graficky závislosti rýchlosti reakcie od koncentrácie substrátu. Napíšte rovnice pre výpočet „v“, „1/v“.
  4. Charakterizujte a graficky znázornite typy inhibícií enzýmových reakcií a uveďte príklad pôsobenia inhibítora.
  11. Vymenujte a vysvetlite biochemický význam vitamínov rozpustných vo vode.
  12. Vymenujte a vysvetlite biochemický význam vitamínov rozpustných v tukoch.
  13.Nakreslite schému cyklickej fotosyntetickej fosforylácie(charakteristika a význam, názov prenášačov e- a H+) a vysvetlite vznik chemiosmotického potenciálu v procese cyklickej fotofosforylácie.
  14.Nakreslite schému necyklickej fotosyntetickej fosforylácie(charakteristika a význam, názov prenášačov e- a H+) a vysvetlite vznik chemiosmotického potenciálu v procese necyklickej fotofosforylácie.
  15. Hatch-Slackov cyklus(charaktristika, význam, reakcie vzorcami s potrebnými koenzýmami a enzýmami).
  16. Vysvetlite fotorespiráciu (charakteristika, význam, reakcie vzorcami s potrebnými enzýmami a koenzýmami).
  17. Porovnajte a vysvetlite spôsoby chemosyntetickej časti fotosyntézy v C3, C4 a CAM - typoch rastlín.
  20. Napíšte a vysvetlite reakciu oxidačnej dekarboxylácie k.pyrohroznovej(charakteristika, význam , reakcia vzorcami s potrebnými koenzýmami a enzýmami).
  21. Vysvetlite podstatu oxidačnej fosforylácie. Napíšte komponenty dýchacieho reťazca a vysvetlite syntézu ATP pri oxidácii NADH+H+ a FADH2.
  22. Napíšte reakcie postupnej redukcie dusičnanov na amoniak. Charakterizujte enzými ktoré redukciu dusičnanov katalyzujú. Napíšte a vysvetlite reakciu asimilácie molekulového dusíka v MO. Charakterizujte enzymatický komplex, podmienky reakcie a význam.
  23. Vysvetlite a charakterizujte látkové zloženie a štruktúru bielkovín. Napíšte rozdelenie bielkovín podľa tvaru, rozpustnosti, biologickej úlohy a významu.
  24. Vymenujte a podľa fyzikálno- chemických vlastností rozdeľte proteinogénne AMK. Vymenujte AMK esencialne pre ľudský organizmus, vysvetlite biologickú a výživnú hodnotu bielkovín. Vymenujte základné ukazovatele hodnotenia výživnej kvality bielkovín.
  25. Definujte chemické zloženie nukleotidov a nukleozidov, napíšte ich význam pre bunky. Definujte DNA, chemické zloženie, štruktúru a význam pre bunku. Definujte RNA, chem.zloženie, štruktúru , základné typy RNA a ich význam pre bunku.
  26. Charakterizujte a popíšte genetický kód , jeho vlastnosti a význam. Vysvetlite chemickú podstatu genetického kódu, čo je nositeľom genetickej informácie a prečo je genetický kod tvorený trojicou nukleotidov (triplet).
  28. Napíšte názov a chemické vzorce všetkých typov makroergických väzieb azlúčenín. Charakterizujre procesy substrátovej, oxidačnej a fotosyntetickej fosforylácie, podmienky, lokalizácie, význam.
  29. Vysvetlite karboxylačnú a redukčnú fázu Calvinovho cyklu (charakteristika, význam, reakcie vzorcami s potrebnými koenzýmami a enzýmami).
  30. Vysvetlite Glykolýzu (charakteristika, význam, reakcie vzorcami s potrebnými koenzýmami a enzýmami)
  31. Vysvetlite Krebsov cyklus (charakteristika, význam, reakcie vzorcami s potrebnými koenzýmami a enzýmami)
  32. Vysvetlite anaeróbny metabolizmus kyseliny pyrohroznovej - etanolové, mliečne, propiónové kvasenie (charakteristika a význam, reakcie vzorcami s potrebnými koenzýmami a enzýmami)
  33. Vysvetlite replikáciu DNA (charakteristika a význam, nákres replikačnej ,,vidličky´´, vysvetlenie procesov, enzýmy replikácie DNA a ich význam)
  34. Vysvetlite proces translácie - proteosyntézy ( charakteristika a význam, postupnosť reakčných krokov, enzýmy a ich význam)
  35. Vysvetlite transkripciu RNA (charakteristika a význam, enzýmy transkripcie a ich význam)
  36. Vysvetlite procesy alfa-oxidácie a beta-oxidácie mastných kyselín (reakcie vzorami s potrebnými koenzýmami a ezýmami)
  37. Vysvetlite Ornitínový cyklus (charakteristika, význam, reakcie vzorcami s potrebnými koenzýmami a enzýmami)
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko