Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Technológia telekomunikácií a rádiokomunikácií

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
55 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12163
Posledná úprava
31.08.2013
Zobrazené
3 318 x
Autor:
kubeess
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.História telekomunikácii
Telekomunikácia – oznamovanie správ na diaľku

1.1. Etapy vývoja
1.1.1 Poslovia  
nedostatky – dlhá doba prenosu
- možnosť prezradenia informácie
- možnosť straty (zabudnutia} informácie.

1.1.2 Odovzdávanie stanice
Informácia sa postupne po úsekoch dostala od odosielateľa k príjemcovi
- Akustický telegraf: - od úst k ústam, napríklad odovzdávanie povelov v rojnici
nástrojový, pričom zdrojom signálu boli rôzne nástroje
- Optický telegraf: - jednoduchý (pochodeň, oheň...}
- kódovaný, napríklad pomocou signalizačných zastávok, svietidiel a prerušovaných svetlom a podobne

1.1.3 Neelektrické telegrafné systémy
Heliotrop – využíval systém zrkadiel, ktorí vysielali informáciu vo forme zábleskov – odrazov slnka.

Chappeov telegraf - bol prvým telegrafným systémom používaný vo väčšej miere

1.1.4 Elektrické telegrafné systémy
Medzi vynálezcov, ktorí sa pričinili o rozvoj telekomunikačnej techniky a vytvorili tak medzník vo vývoji patria hlavne:
Hans Christian Oersted –objavil súvis medzi elektrinou a magnezitom. Bol profesorom fyziky a chémie na univerzite v Kodani.
André Marie Ampére – objavil vzájomné pôsobenie elektrických prúdov a vyslovil prvú teóriu magnetizmu. Poukázal na spojitosť medzi magnetizmom a elektrickým prúdom. Pôsobil ako profesor na polytechnickej škole v Paríž.
Michael Farraday –objav elektromagnetickej indukcie. Pochádzal z chudobnej rodiny a začínal ako pomocník v laboratóriu. Popri tom sa venoval štúdiu chémie. V roku 1824 sa stal riaditeľom laboratória Kráľovského ústavu.

Kľúčové slová:

história telekomunikácií

telekomunikačné siete

telekomunikačné služby

ISDN

B-ISDN

DSL

optické siete

mobilné sieteObsah:
 • 1. História telekomunikácií
  - vývojové etapy
  - poslovia
  - odovzdávacie stanice
  - neelektrické a elektrické telegrafné systémy
  - telefónne prístroje, spojovacia technika
  - bezdrôtový, televízny a digitálny prenos

  2. Medzinárodné organizácie v oblasti telekomunikácií
  - ITU
  - ISO
  - CEPT
  - ETSI
  - Satelitné organizácie

  3. Národné organizácie v oblasti telekomunikácií
  - Ministerstvo
  - Telekomunikačný úrad
  - Výskumný ústav spojov
  - Slovak Telecom, a.s.
  - Ostatné subjekty

  4. Legislatíva v oblasti telekomunikácií
  - Zákon
  - Národná telekomunikačná politika
  - Harmonizácia
  - Štátna regulácia
  - Univerzálna služba
  - Charakteristika niektorých pojmov

  5. Telekomunikačné služby

  6. Informačný reťazec
  - Druhy prenosových médií
  - Pojem kanál a okruh
  - Viacnásobné využitie prenosovej cesty

  7. Zariadenia spojovacej techniky
  - Štruktúra spojovacieho systému
  - Generácie spojovacích systémov
  - Pobočkové spojovacie systémy
  8. Koncové telefónne zariadenie
  - Základné podmienky prenosu hovoru

  9. Telekomunikačné siete
  - Budovanie sietí
  - Úrovne telekomunikačnej siete
  - Princípy prepojovania
  - Signalizácia v telekomunikačných sieťach

  10. Kvalitatívne zmeny v telekomunikačnej sieti
  - Vývojové etapy telekomunikačných sietí
  - Charakteristiky jednotlivých vývojových typov sietí

  11. ISDN
  - Výhody používania ISDN
  - Referenčné body
  - Typy kanálov
  - Typy prístupov
  - Služby

  12. B-ISDN
  - Zloženie ATM bunky
  - Architektúra ATM
  - Služby

  13. Optické siete
  - Optický spoj
  - Druhy optických sietí
  - Topológie optických sietí
  - SDH

  14. Mobilné siete
  - Vznik a vývoj
  - Bunková koncepcia
  - Architektúra
  - Organizácia rádiových kanálov
  - Služby
  - GPRS, UMTS

  15. Prístupové siete
  - Technológia DSL
  - Hybridná prístupová sieť

  16. Číslovanie v telekomunikačnej sietí
  - Pojmy
  - Štruktúra telefónnych čísiel v pevnej sieti
  - Štruktúra telefónnych čísiel v mobilnej sieti