Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 303   projektov
12 nových

Technológia hromadnej osobnej dopravy - otázky na skúšku

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45763
Posledná úprava
07.04.2015
Zobrazené
424 x
Autor:
zu.pretova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky na skúšku THOD - Technológia hromadnej osobnej dopravy - Žilinská univerzita, Zasielateľstvo a logistika, Cestná doprava, druhý ročník, zimný semester

1.Postavenie a funkcia hromadnej osobnej dopravy, vzťah dopravy a mesta.
Postavenie a funkcia hromadnej osobnej dopravy
Dopravný podnik zabezpečujúci hromadnú osobnú dopravu je :
- prevádzkovo technický celok , predstavujúcim sústavu dopravných prostriedkov, dopravných ciest, dopravných zariadení a pracovného kolektívu,
-hospodársky celkom ,spracujúcim majetok a zabezpečujúcim stanovené úlohy
-organizačne- právnou jednotkou, právnickou alebo fyzickou osobou
Dopravný podnik plný funkcie:
-dopravnú: ako základnú funkciu, pre ktorú je podnik zriadený ( hlavný predmet činnosti)
-technicko-výrobná: vytvárajúci podmienky pre vlastnú prevádzku
-obchodno-ekonomická: zabezpečujúcu potrebné odberateľstvo- dodávateľské vzťahy
- politickú, vzdelávaciu a sociálnu: ktorá ovplyvňuje politickú klímu oblasti
-mimoekonomickú a spoločenskú funkciu: ktorá doplňuje základné funkcie osídleného územia
Hlavný cieľ HOD:
- prepraviť maximálne množstvo osôb s vynaložením minima spoločensky nutnej práce na požadovanej kvalitatívnej úrovni
-preprava osôb je nutným dôsledkom priestorového rozdelenia činností i dôsledkom osvojenia, využívania a tvorby osídleného prostredia

Kľúčové slová:

vypracované

otázky

thod

technológia

hromadnej

osobnej

dopravy

žilinská

univerzita

zasielateľstvo

logistika

cestná

doprava

semester

ročníkObsah:
 • 1. Postavenie a funkcia hromadnej osobnej dopravy, vzťah dopravy a mesta.
  2. Technologické podklady pre grafikon a výpočty. Obežný čas a jeho zložky, interval, rýchlosť v MHD, prepravná vzdialenosť, priemerná prepravná vzdialenosť, výmena cestujúcich.
  3. Konštrukcia grafikonu dopravy, konštrukčné prvky - prestávky, zmena rýchlosti, následná doprava.
  4. Cestovný poriadok a jeho tvorba.
  5. Hybnosť v osobnej doprave.
  6. Požiadavky na hromadnú osobnú dopravu, charakteristické znaky mestskej hromadnej dopravy.
  7. Prepravná špička a jej vplyvy.
  8. Interval dopravy, linkový a následný, minimálny zastávkový interval, čas zastávky.
  9. Prepravná kapacita linky, kapacita vozidiel.
  10. Výpočet potrebného počtu vodičov, turnusy - rozpis smien vodičov, pracovné podmienky.
  11. Výkony v osobnej doprave, výpovedná schopnosť ukazovateľov, spôsoby zisťovania ukazovateľov.
  12. Ukazovatele časového využitia vozidiel v osobnej doprave.
  13. Ukazovatele výkonového využitia vozidiel v osobnej doprave.
  14. Kvalita premiestňovania v osobnej doprave.
  15. Prepravná príležitosť.
  16. Pohodlie v osobnej doprave.
  17. Pravidelnosť, spoľahlivosť a presnosť osobnej dopravy.
  18. Náklady a tržby hromadnej osobnej dopravy.
  19. Kritériá výberu dopravného prostriedku.