Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 337   projektov
7 nových

Riadenie projektov 1

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
90 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38351
Posledná úprava
20.11.2011
Zobrazené
743 x
Autor:
vachalkovad
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky na skúšku z predmetu Riadenie projektov 1

Kľúčové slová:

riadenie projektovObsah:
 • 1. Definícia projektového riadenia.
  2. Popis Činností
  3. Charakterizujte PM vo svete
  4. Čo je IPMA a PMBOK?
  5. Charakterizujte PM na Slovensku.
  6. Charakterizujte SPPR a čo je jej úlohou.
  7. Existuje na Slovensku ISO týkajúca sa projektového riadenia a ak áno tak aká?
  8. Čo je projektové riadenie a o čom pojednáva?
  9. Čo je programové riadenie a o čom pojednáva?
  10. Definujte projekt a jeho úloha.
  11. Aké sú základné atribúty projektov?
  12. Aké sú požiadavky na projektové riadenie?
  13. Rozdiel medzi verejným zmyslom a súkromným zmyslom projektu.
  14. Čo je systémový prístup?
  15. Čo je životný cyklus výrobku?
  16. Rozdiel medzi efektívnosťou a účinnosťou.
  17. Aké máme zdroje projektu?
  18. Ktoré sú kľúčové zúčastnené osoby projektu?
  19. Definujte: zákazník projektu.
  20. Definujte: sponzor projektu
  21. Definujte realizátor projektu.
  22. Definujte autoritu, zodpovednosť, odpovednosť a aký majú vzájomný vzťah.
  23. Organizačná štruktúra projektu čo formalizuje.
  24. Základné subjekty projektového manažérstva.
  25. Definujte manažér projektu a čo je jeho úlohou.
  26. Definujte asistent manažér projektu a čo je jeho úlohou.
  27. Definujte projektový tím.
  28. Definujte Motivácia a stimulácia.
  29. Aká je klasifikácia softwarových nástrojov?
  30. Definujte prvky programového riadenia.
  31. Charakterizujte znaky programového riadenia.
  32. Aké máme 4 základné kroky programového riadenia?
  33. Aké máme procesy riadenia?
  34. Aké máme hlavné skupiny procesov v PR?
  35. Aké sú prínosy systémového prístupu v PR?
  36. Aké máme oblasti integrácie v PR?
  37. Čo je to certifikácia?
  38. Kto na Slovensku zabezpečuje proces certifikácie?
  39. Aké máme stupne certifikácie?
  40. Aká je platnosť certifikátov A, C a D?
  41. Aký je postup pri certifikovaní?
  42. Čo je to recertifikácia?
  43. Aké projektové fázy projektu poznáte?
  44. Popíšte predprojektovú fázu.
  45. Popíšte projektovú fázu – ktoré fázy zahŕňa.
  46. Čo je cieľom procesu Iniciácie a zahájenia projektu?
  47. Aké činnosti sú vykonané v priebehu procesu zahájenia alebo tiež iniciácie projektu?
  48. Čo je zodpovednosťou top manažmentu zákazníka/ zadávateľa projektu?
  49. Čo je zodpovednosťou manažéra alebo sponzora projektu?
  50. Aké sú základné informácie potrebné pre vytvorenie Zakladajúcej listiny projektu a Predbežnej definície projektu?
  51. Definujte Základnú listinu projektu a čo by mal tento dokument obsahovať.
  52. Popíšte štruktúru Základnej listiny projektu.
  53. Definujte Definícia predmetu projektu a čo by mal tento dokument obsahovať.
  54. Definujte pojem Cieľ projektu alebo Stanovenie cieľa projektu.
  55. Popíšte techniku SMART a na čo nám slúži.
  56. Popíšte Náklady v životnom cykle projektu.
  57. Popíšte Hlavné súčasti rozpočtu projektu.
  58. Definujte Cenu projektu.
  59. Popíšte cenu z Pohľadu dodávateľa projektu.
  60. Popíšte cenu z Pohľadu zákazníka.
  61. Popíšte Postup vypracovania predbežného rozpočtu projektu.
  62. Charakterizujte Diskontné peňažné toky, vzťah.
  63. Charakterizujte Návratnosť investícií.
  64. Popíšte Projekt získania/ nákupu produktu a fázy kontraktov.
  65. Definujte Garancia a Záruka.
  66. Čo je cieľom procesu Plánovania projektov a z ktorých dokumentov vychádza?
  67. Hlavné projektové dokumenty procesu Plánovania.
  68. Definujte Plán projektu a na čo nám slúži.
  69. Definícia: Podrobný rozpis prác WBS (work breakdown structure)
  70. Čo vychádza z Podrobného rozpisu prác?
  71. Charakterizujte časový rozpis prác.
  72. Charakterizujte Všeobecné postupy tvorby diagramov projektu.
  73. Definujte Rozpočet projektu a ako sa zostavuje.
  74. Aké máme druhy nákladov projektu?
  75. Aké máme zdroje projektových rizík?
  76. Popíšte 5 kategórií nákladov na kvalitu.
  77. Definujte Plán riadenia predmetu projektu.
  78. Charakterizujte Komunikačný plán projektu.
  79. Definujte Plán projektovej dokumentácie a čo obsahuje.
  80. Čo je cieľom procesu Riadenia projektových prác?
  81. Riadenie projektových aktivít- z čoho sa všeobecne zostavuje.
  83. Ak má byť manažér projektu v tejto úlohe úspešný, musí byť hlavne
  84. Charakterizujte Komunikačný systém projektu.
  85. Čo je úlohou komunikačných sietí a kanálov a k čomu prispievajú?
  86. Charakterizujte Kooperáciu a riadenie projektového týmu.
  ...
  121. Definujte Benchmarking.
  122. Čo si vyžaduje úspešný Benchmarking a čo nepovažujeme za Benchmarking.
  123. Charakterizujte metódu HAZAN.
  124. Aký projekt považujeme za úspešný a aký za neúspešný?
  125. Vymenujte, aké sú základné hrozby projektu.
  126. Charakterizujte význam tímovej spolupráce v projektovom riadení.
  127. Definujte Tím a prečo vytvárame tím.
  128. Definovanie kľúčových osôb projektu a ich úlohy.
  129. Popíšte všeobecný odporúčaný postup riešenia problémov (General Problem Solving).
  130. Existujúce štandardy projektového manažérstva podľa ISO