Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Podstata finančnej činnosti - financie a mena

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12046
Posledná úprava
12.09.2019
Zobrazené
494 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1)Podstata finančnej činnosti
Pojem financie nechápme ako peniaze. Financie predstavujú sústavu peňažných operácií, ktorými dochádza k zmene peňažnej masy u jednotlivých ekonomických subjektov.
Ekon.subjekt-
1)FO
2)PO
3)obce a mestá
4)územné administr.celky (okresy a kraje)
5)štát
Peňažná masa-suma hotov.aj bezhotov.prostriedkov v domácej alebo zahr. mene, ktorými disponuje príslušný ekonom.subjekt v danom okamihu. Neustále sa mení. Jej zmena sa robí peňažnými operáciami (financiami).

Kľúčové slová:

financie

mena

banková sústava

burza

sociálna poisťovňa

poisťovníctvo

centrálna banka

kapitálový trh

štátny rozpočet

verejné financie

fiškálna politikaObsah:
 • 1./Podstata finančnej činnosti
  2./ Num. vyjadr. fin. činnosti z hľadiska peň. operácií a zmena peň. masy
  3./ Prim. a sek. fin. činnosť
  4./ Subj. stránka financií
  5./ Členenie sústavy financií
  6./ Peň. obrat a peň. masa
  7./ Peň. bilancia OB
  8./ Vzťah peň. operácií k peň. mase
  9./ Peň. mechanizmus NH
  10./ Peň. bilancia NH
  11./ Verejný sektor v zmieš.
  12./ Zákl. char. verej. fin.
  13./ F-e verej. fin.
  14./ Fišk. a rozp. pol
  15./ ŠR
  16./ Rozp. zásady a pravidlá
  17./ Teórie a názory na ŠR
  18./ Základy daňovníctva
  19./ Daň. zásady a členenie
  20./ Naša daň. sústava
  21./ Výdavky ŠR
  22./ Príjmy miest. rozpočtov
  23./ Výdavky m. rozpočtov
  24./ Rozpočty účel. fondov
  25./ Rozpočty VP org-í
  26./ Obsah. a čas. zameranie fin. kontroly
  27./ Členenie fin. kontroly
  28./ Fin. kontrola a ukazovatele
  29./ Bank. sústava a centr. banka
  30./ Nástroje men. pol-y
  31./ Podstata fin. trhov
  32./ Nástroje peň. a kap. trhu
  33./ Pasív. a aktív. operácie KB
  34./ Nové formy úver. operacií
  35./ Burzy ako organizátory fin. trhov
  36./ Základy poisťovníctva
  37./ Klasif. zákl. druhov poistenia
  38./ Soc. poisťovne
  39./ MMF
  40./ IBRD