Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Podnikové hospodárstvo (Štefan Majtán) - vypracované otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14395
Posledná úprava
17.08.2023
Zobrazené
1 915 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Podnikanie v trhovej ekonomike a subjekty podnikania (PH, str. 13, 16)

Základným subjektom podnikania v trhovej ekonomike je podnik, ktorý vstupuje do vzájomných interakcií so svojim okolím. Výsledkom ich podnikateľskej aktivity sú výrobky a služby.

* R.Cantillon -prvý zaviedol pojem podnikanie
* J.A. Schumpeter a F.H. Knight (koniec 19. a zač. 20. storočia)
- podnikateľ je činiteľom, kt. inovačnou činnosťou uvádza TE do dynamického pohybu
- za podnikateľa považuje toho, kto hľadá nové výrobné kombinácie, zdokonalenia v oblasti odbytu, zavádza nové výrobky a technológie, využíva nové zdroje surovín
- ich teoretické poznatky nie sú spojené s otázkami vlastníctva
- zisk ako výsledok podnikateľskej činnosti, nepovažuje za prvotný motív pre podnikanie, ale nepodceňuje jeho stimulačný efekt
* Teória manažmentu vyspelých krajín
- podnikanie = vlastnosť človeka, jeho umenie motivovať, inovovať, vytvárať a využívať príležitosti na rozvoj a zvýšenie prosperity podnikateľského subjektu
* Moderná teória podniaknia (I.M. Kirzner, T.W. Schultz, H. Leibenstein)
- podnikanie = ľudská činnosť zameraná na dosiahnutie rovnovážneho stavu v ekonomike, t.j. stavu keď výrobné zdroje sú vynakladané optimálnym spôsobom pri zohľadnený vlastností ekonomického prostredia
- zisk je považovaný za základný motivačný faktor podnikania, kt. podnecuje a stimuluje podnikateľa a je výsledkom podnikania
- existencia a rozvoj podniakania priamo súvisí s nedokonalosťou trhu a medzerami v jeho fungovaní, pričom podnikateľ sa orientuje na tieto medzery, objavuje v nich svoje ekonomické príležitosti, kt. sa snaží efektívne zaplniť
Podnikanie má charakteristické znaky: samostatné konanie hospodársych subjektov, smelosť, vynachádzavosť, iniciatívnosť, novátorstvo, shopnosť rozhodovať v podm. Neistoty, ochota preberať riziká
Podľa obchodného zákonníka pdnikanie je -
- sústavná činnosť vykonávaná samostatne vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku
...

Kľúčové slová:

podnikanie

hospodárstvo

podnik

podnikové hospodárstvo

ekonomika

trhová ekonomika

podnikateľský zámer

rozpočet

krízové riadenie

mzda

náklady

výnosy

výdavky

stratégia predajaObsah:
 • Podnikanie v trhovej ekonomike a subjekty podnikania (PH, str. 13, 16)
  Charakteristika a znaky podniku (PH, str. 16-20)
  Okolie podniku a väzby podniku s okolím (PH, str. 24-30)
  Predpoklady založenia a vzniku podniku (PH, str. 41)
  Podnikateľský zámer a zakladateľský rozpočet (PH, str. 41-42,)
  Formy rastu podniku. (PH, str. 44-45)
  Rastové krízy Podniku (PH, str. 45,46)
  Stabilizácia podniku (PH, str. 46-47)
  Krízové riadenie podniku, podstata, príčiny a formy krízového riadenia (PH, str. 47-48)
  Zrušenie a zánik podniku (PH, str. 48-49)
  Klasifikácia a charakteristika typov podnikov (str.52-90)
  Podstata, ciele, oblasti, kritéria a formy združovania podnikov (PH, str. 91-99)
  Ochrana hospodárskej súťaže (PH, str. 99-102)
  Podstata nákladov, časové rozlíšenie nákladov, výnosov, výdavkov (PH, str. 253-256)
  Charakteristika kritérií členenia nákladov (PH, str. 257-272)
  Význam hraničných a prírastkových nákladov pre rozhodovanie v Pu (PH, str. 264-7)
  Náklady a efektívnosť podniku (PH, str. 286-287)
  Zdroje a prostriedky znižovania nákladov ( str. 273 -277)
  Podstata výrobných faktorov podniku (PH, str. 104-113) + tab.107 str.
  Faktory motivácie k práci podľa G. Wöheho a ich charakteristika (PH, str. 141-)
  Produktivita práce, metódy jej výpočtu, faktory jej ovplyňovania a jej vzťah k vývoju miezd (PH, str. 156-159)
  Klasifikácia majetku podniku podľa rôznych kritérií (PH, str. 114-117, 131-133)
  Oceňovanie, opotrebenie a obstarávanie investičného majetku (PH, str. 117-119)
  Koncepcie odpisovej politiky (PH, str. 119)
  Kolobeh a obrat obežného majetku
  Význam a spôsob normovania obežného majetku pre podnik
  Ukazovatele využitia majetku podniku
  Materiálové hospodárstvo podniku, obsah, funkcie, ciele, stratégia (PH, str. 169-179)
  Plánovanie materiálového hospodárstva
  Riadenie zásob
  Výrobné hospodárstvo podniku, členenie výrobného procesu, zákonitosti výrobného procesu, výrobný program a výrobná kapacita. (PH, 196-212) - pozri aj manažment výroby
  OBCHODNÝ ZÁKONNÍK SPOLOČNOSTI
  Kolobeh a obrat obežného majetku (PH 1996, str. 131)
  Význam a spôsob normovania OM pre podnik (PH 1996, str. 133)
  Ukazovatele využitia OM (PH 1996, str. 136)
  Materiálové hospodárstvo podniku, obsah, funkcie, ciele a stratégia (PH 1996, str. 163)
  Odbytové hospodárstvo podniku, podstata, ciele a funkcie v podniku (PH 1996, str. 221)
  Nástroje stratégie predaja a ich využitie v podniku (PH 1996, str. 233)
  Výrobné hospodárstvo podniku, členenie výrobného procesu, zákonitosti výrobného procesu, výrobný program a výrobná kapacita (PH 1996, str. 192)
  Vzťahy plánu výroby a plánu odbytu (PH 1996, str. 200)

Zdroje:
 • Štefan Majtán a kolektív: Podnikové hospodárstvo
 • prednášky
 • poznámky
 • skriptá
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko