Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 297   projektov
0 nových

Odpovede ku skriptám Požiadavky na prijímacie skúšky z ekonómie SPU

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
163 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42528
Posledná úprava
22.12.2013
Zobrazené
2 818 x
Autor:
ppc757
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Odpovede ku skriptám Požiadavky na prijímacie skúšky z ekonómie na Fakultu ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, ktoré su potrebné na uspešné zvládnutie prijímačiek a v knihe chýbajú.

1. Ekonómia je vedecká disciplína ktorá skúma ako spoločnosť:
a) obhospodaruje svoje vzácne zdroje
2. Vzácnosť znamená tú skutočnosť že
a) spoločenské zdroje sú obmedzené
3. Efektívnosť je schopnosť spoločnosti
a) využívať maximálne svoje vzácne zdroje
4. Rovnosť je schopnosť spoločnosti
b) rozdeľovať rovnomerne ekonomickú prosperitu medzi jej členmi
5. Alternatívne náklady predstavujú náklady
a) obetovanej príležitosti v prospech druhej
6. Hraničné (marginálne) zmeny predstavujú
a) malé inkrementálne prispôsobovanie plánov činnosti
7. Trhová ekonomika je
a) ekonomika, ktorá alokuje zdroje prostredníctvom decentralizovaného rozhodovania mnohých firiem a domácností
8. Zlyhanie trhu predstavuje situáciu pri ktorej
a) trh nedokáže zabezpečiť efektívnu alokáciu zdrojov
9. Externalita
a) účinok jednania jednej osoby na blahobyt druhej nezúčastnenej osoby
10. Trhová sila je schopnosť daného ekonomického subjektu (alebo skupine subjektov)
a) podstatne ovplyvniť trhové ceny
11. Produktivita predstavuje
d) všetky uvedené možnosti sú správne
12. Ekonomický kolobeh predstavuje vizuálny model ekonomiky ktorý ukazuje
a) ako prúdia peniaze prostredníctvom trhu medzi domácnosťami a firmami
13. Hranica produkčných možností predstavuje graf ktorý ukazuje
a) rôzne kombinácie výstupov ktoré môže ekonomika vyrobiť pri danom množstve výrobných faktorov a technológie
14. Pozitívna ekonomická analýza predstavuje analytický prístup ktorý sa pokúsi
a) popísať svet taký aký je
15. Normatívna ekonomická analýza predstavuje analytický prístup ktorý sa pokúsi
c) stanoviť ako by mal byť svet
16. Dovoz nazývame
a) statky vyrobené v zahraničí a predávané na domácich trhoch
17. Vývoz nazývame
a) statky vyrobené doma a predávané v zahraničí
18. Koľko štátov tvorí Európsku Úniu?
c) 27
19. Čo z uvedeného nepatrí k symbolom EÚ?
d) Prezident EÚ
20. Ktorá krajina predsedá EÚ v súčasnosti ( 1. polovica roku 2010)?
d) Španielsko
21. Kedy vstúpilo Slovensko do EÚ?
c) 1.máj 2004
22. Európsky komisár zastupuje záujmy?
b) celej EÚ
23. V Rade EÚ sú zastúpení
d) prezidenti členských štátov EÚ
24. Európska komisia sa z národných inštitúcií najviac podobá
a) vláde
25. V Rade EÚ sa väčšinou rozhoduje
a) konsenzom

...

980. c) správna réžia
981. a) sústavná zárobková činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť
982. c) risk
983. b) štátny podnik
984. d) majetkové práva, ktorými podnik disponuje
985. d) dovŕšením plnoletosti
986. d) riaditeľ
987. b) narodením
988. a) nesamostatnosť
989. c) súdu
990. a) bod kde podnik nedosahuje ani zisk ani stratu
991. a) zisk k určitej základni
992. b) občianky zákonník
993. a) podnikateľ uskutočňuje podnikanie pod svojim obchodným menom
994. d) príjmoch a výdajoch v podniku
995. a) určenie alebo zistenie nákladov na kalkulačnú jednotku výkonu
996. c) predbežné a výsledné
997. b) ohlasovacie a koncesované
998. c) fyzický kapitál
999. b) základnú, doplnkovú a pridruženú
1000. a) je ekonomicky a právne samostatná jednotka


Kľúčové slová:

odpovede

prijímacie skúšky

prijímačky

SPU