Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Metódy separácie pred samotnou analýzou

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7486
Posledná úprava
03.03.2018
Zobrazené
1 742 x
Autor:
akire88
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Čo je separácia
- Pri meraní analytického signálu - možnosť ovplyvňovania alebo rušenia stanovovovaného prvku inými prvkami vo vzorke .
- Separáciu - operáciu, pri ktorej sa vzorka delí na dva (príp. viac) podiely odlišného zloženia.
-Využívanie rozdielnych fyzikálnych, chemických a biologických vlastností látok.
- Voľba separačného procesu závisí od povahy a množstva vzorky, časových možností a vyžadovanej presnosti analýzy
- Väčšina separačných techník poskytuje súčasne možnosť nielen látky oddeliť, ale po ich separácii a izolácii ich aj stanoviť
- V prípade vzorky zloženej z viacerých fáz: najprv oddelenie fáz, potom oddelenie jednotlivých zložiek vo fázach
Príklady: plyn s prachom, surová ropa...

Kľúčové slová:

Vypracovaná teoria

Separácia

zrážanie

destilácia

Extrakcia

Dialyza

Elektrolýza

ChromatografiaObsah:
 • Čo je separácia
  Kedy použiť separáciu?
  Typy separačného procesu
  Niektoré vybrané druhy separácií
  Destilácia
  Extrakcia z kvapaliny do kvapaliny
  Molekulové sitá
  Membránové separácie
  Separácie v silovom poli
  Elektrolytická separácia - elektrogravimetria
  Chromatografická analýza (CHA)
  Klasické metódy analytickej chémie
  Kvantitatívna analýza
  Vážková analýza (Gravimetria)
  Titračné metódy (Odmerná analýza)