Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 701   projektov
0 nových

Medzinárodný obchod (malé, stredné a veľké otázky)

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
54 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4778
Posledná úprava
16.10.2017
Zobrazené
1 618 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1) Základným subjektom svetového hospodárstva je: Národné hospodárstvo (systém národohospodárskych celkov a ich zapojenie sa do medzinárodnej deľby práce).

2) Čo je LIBOR (NIBOR, FIBOR, LUXIBOR, SIBOR)
LIBOR - úroková miera, vyplácaná bankami z vkladov na euromenovom trhu. Pre každú menu sa v Londýne, ktorý je centrom euromenových transakcií, vytvára interakciou ponuky a dopytu po euromenových fondoch. Na euromenových trhoch mimo Londýna je v porovnaní s LIBOR základná úroková miera na vklady o niečo vyššia. Úroková miera, uplatňovaná pri pôžičkách na euromenovom trhu, nemá osobitné označenie. Určuje ju však LIBOR plus určitá prirážka účtovaná tomu, kto si požičiava.
Najznámejšími označeniami úrokových mier v iných centrách euromenového trhu sú:
NIBOR - New York
FIBOR - Frankfurt nad Mohanom
LUXIBOR - Luxemburg
SIBOR - Singapur

3) Od čoho závisí teritoriálna štruktúra ZO

Teritoriálna (územná) štruktúra ZO je závislá od historických väzieb (bývalé metropole a kolónie), od geografickej polohy štátu, od politickej orientácie krajiny a od komoditnej štruktúry ZO.

Kľúčové slová:

medzinárodný obchod

svetové hospodárstvo

ekonómia

euromena

konverzia dlhovObsah:
 • MALÉ OTÁZKY
  1.) Základným subjektom svetového hospodárstva je?
  2.) Čo je LIBOR (NIBOR, FIBOR, LUXIBOR, SIBOR)
  3.) Od čoho závisí teritoriálna štruktúra ZO
  4.) Čo rozumiete pod pojmom neviditeľný obchod
  5.) Aký je rozdiel čo do predmetu obchodovania medzi tovarovou burzou a aukciou
  6.) Čo znamená označenie „reálna ekonómia“
  7.) Čo znamená označenie „symbolická ekonómia“
  8.) Čo rozumiete pod pojmom euromena
  9.) Čo je a kedy vznikla WTO?
  10.) Vysvetlite konverziu dlhov
  11.) Skupinu svetovej banky tvoria:
  12.) Čo predstavuje miera otvorenosti ekonomiky
  13.) Aké druhy obchodného zastúpenia poznáte
  14.) Vysvetlite podstatu výhradného zastúpenia
  15.) Vysvetlite podstatu nevýhradného zastúpenia
  16.) Čo je STABEX?
  17.) Čo je SYSMIN?
  18.) Čo je EURO?
  19.) Čím sa líši colná únia od pásma voľného obchodu?
  20.) Ktoré štáty združuje MERCOSUR?
  21) Čo je NAFTA?
  22.) Retorzné clo.
  23.) Výchovné clo
  ...
  58.) Vymenujte aspoň 3 špecializované agencie OSN
  59.) Ktorý orgán OSN nemá sídlo v New Yorku
  60.) Čo je ekologický neokolonializmus
  61.) Vysvetlite otváranie cenových nožníc
  62.) Kto je v súčasnosti najväčším obchodným partnerom SR
  63.) Aký bol podiel RK na svetovom obchode koncom 90. rokov

  STREDNÉ OTÁZKY
  1.) Vymenujte a stručne popíšte, čím sa navzájom líšia NH-celky
  2.) Kritériá, ktoré umožňujú triediť NH-celky do skupín
  3.) Funkcie MO
  4.) Aké menové systémy predchádzali bretton-woodskému (stručná charakteristika)
  5.) V čom spočíva podstata SDR
  6.) Hlavné typy medzinárodných finančných trhov (vrátane stručného vymedzenia ich obsahu)
  ...
  59.) Spôsoby vývoja procesu industrializácie v RK
  60.) Čím je ovplyvnený stupeň a úroveň štátnej aktivity v RK
  61.) Charakterizujte komoditnú štruktúru zahraničného obchodu RK
  62.) Faktory ovplyvňujúce vývoj a štruktúru ekonomiky a ZO SR

  VEĽKÉ OTÁZKY
  1.) Charakterizujte SH vo vzťahu k národohospodárskym celkom a ich vzájomné spolupôsobenie
  2.) Základné skupiny kritérií rozdeľujúce NH celky
  3.) Základné formy (stupne) Medzinárodnej ekonomickej integrácie (MEI)
  4.) Integračné procesy v Severnej Amerike
  5.) Charakteristika a členenie ciel
  6.) Charakterizujte zmluvné prostriedky ZO politiky
  7.) Autonómne tarifné prostriedky ZO politiky
  8.) Teritoriálna štruktúra SO
  9.) Komoditná štruktúra SO
  ...
  13.) Charakterizujte globálne problémy a ich vplyv na vývoj SH
  14.) Proces diferenciácie v rozvojových krajinách (RK)
  15.) Charakterizujte skupinu novoindustrializovaných krajín JV Ázie
  17.) Typy a charakteristika obchodných medzičlánkov