Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Mechanika tekutín - skúška

«»
Prípona
.zip
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
25 x
Veľkosť
1,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47221
Posledná úprava
05.02.2018
Zobrazené
1 228 x
Autor:
88083582
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky k ústnej časti + vypracované otázky na rýchlu smrť

Kľúčové slová:

Mechanika

tekutiny

energetika

rýchla smrť

otázky

vypracovanie



Obsah:
 • 1. Tekutiny a ich vlastnosti.
  Kedy je látka tekutinou. Najvýznamnejšie fyzikálne vlastnosti tekutín a odlišnosti od tuhých telies.
  Rozdiely medzi plynmi a kvapalinami. Stavová rovnica ideálneho plynu. Ako sú popísané jednotlivé
  fyzikálne vlastnosti tekutín.
  2. Tlak a jeho vlastnosti.
  Definujte čo je to tlak. Pascalov zákon a jeho aplikovanie v praxi. Spôsoby určovania, resp.
  merania tlaku. Jednotky tlaku.
  3. Hydrostatika a jej fyzikálne zákony. Eulerova rovnica hydrostatiky.
  Eulerova rovnica hydrostatiky a jej aplikácie. Riešenie rozloženia tlaku v kvapaline ktorá je
  v absolútnom alebo relatívnom pokoji (posuvný pohyb, pohyb po naklonenej rovine, rotačné
  nádoby).
  4. Sila na plochu
  Sila na vodorovnou plochu. Sila na šikmou plochu. Sila na zakrivenú plochu. Zaťažovacie plochy
  (obrazce). Archimedov zákon.
  5. Plávanie telies
  Čo spôsobuje plávanie telies. Možné prípady plávania telies v kvapalinách. Stabilita plávania telies.
  6. Prúdenie tekutín. Rovnica kontinuity.
  Čo je prúdnica. Druhy prúdenia (ustálené a neustálené prúdenie, stlačiteľná a nestlačiteľná
  kvapalina, viskózna a neviskózna kvapalina). Laminárne a turbulentné prúdenie. Rýchlostný profil
  pri laminárnom a turbulentnom prúdení. Rovnica kontinuity.
  7. Energia prúdiacej kvapaliny. Bernoulliho rovnica.
  Formy energie a celková energia kvapaliny. Bernoulliho rovnica. Dynamický a statický tlak.
  Prandtlova trubica.
  8. Výtok kvapaliny z nádob.
  Výtok malým otvorom. Výtok veľkým otvorom.
  9. Straty energie pri prúdení tekutín. Určovanie dĺžkových a miestnych strát.
  Spôsob a postup pri určovaní strát energie pri prúdení priamym potrubím. Spôsob a postup pri
  určovaní strát energie pri prúdení cez zaradené tvarovky a armatúry.
  10. Doprava kvapalín. Čerpadlá. Určenie špecifickej energie čerpadla.
  Rozdelenie čerpadiel. Princíp základných typov čerpadiel (piestové, zubové, lamelové, mamutie
  čerpadlo, vodný trkač). Odstredivé čerpadlá. Merná energia čerpadla. Spolupráca čerpadla
  a potrubia.
  11. Vodné turbíny. Určenie špecifickej energie turbíny. Kavitácia.
  Rozdelenie vodných turbín. Peltonova turbína. Bankiho turbína. Francisova turbína. Kaplanova
  turbína. Reiffensteinova turbína a její variace. Kavitačné opotrebenie.
  12. Dynamické účinky prúdu na obtekané steny.
  Fyzikálna podstata silového účinku prúdiacej kvapaliny na telesá s ktorými prichádza do styku.
  Metódy riešenia. Príklady na účinky hydrodynamických síl.
  13. Neustálené prúdenie kapalín.
  Neustálený výtok z nádoby. Výtok z nádoby za súčasného prítoku.