Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 547   projektov
4 nových

Manažment výroby (50 otázok Stern)

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39940
Posledná úprava
02.04.2012
Zobrazené
806 x
Autor:
jana.rabcanova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky (niektoré sú vynechané - viď obsah) z predmetu Manažment výroby od Šterna.

2. Zákonitosti výrobného procesu
- Deľba práce v rámci výrobného procesu vyžaduje účelnú kooperáciu , ktorá zabezpečí racionálne spojenie osobných a vecných prvkov výrobného procesu, a to v čase a v priestore.
- účelnou organizáciou možno rozdeliť, rozmiestniť, usporiadať a integrovať všetky prvky systému do jednotného celku a rozličnými kombináciami respektíve substitúciami v štruktúre systému zvýšiť jeho celkovú efektívnosť.
- k rozhodujúcim zákonitostiam zaraďujeme tieto 4: Proporcionálnosť, Paralelnosť. Rytmickosť, Nepretržitosť

3. Údržbársko-opravárska činnosť
- taktiež ju môžeme chápať z 2 základných hľadísk:
- v širšom slova zmysle ňou chápeme akúkoľvek starostlivosť o stroje a zariadenia, ktorou zabezpečujeme ich prevádzkovú spoľahlivosť
- v užšom slova zmysle hovoríme o tzv. bežnej údržbe, ktorá zahŕňa predovšetkým čistenie a inú predopravársku starostlivosť, resp. ochranu strojov a zariadení
- súčasná Terotechnológia – tzn. vedná disciplína, ktorá sa zaoberá zabezpečením takého technického stavu výrobných strojov a zariadení, ktorý je nevyhnutný na plnenie stanovených výrobných úloh, pozná týchto 6 základných systémov údržby a opráv strojov a zariadení:
...

Kľúčové slová:

manažment výroby

podnikateľské riziko

tímová organizáciaObsah:
 • 2. Zákonitosti výrobného procesu
  3. Údržbársko-opravárska činnosť
  4. Kvalita a hlavné trendy
  5. Kusová výroba
  6. Podnikateľské riziko
  8. Kvalita a ekológia výroby
  10. Vývojové zmeny v MV
  12. Predmetová špecializácia
  17. Proporcionálnosť
  21. tímová organizácia
  22. Paralelnosť
  23. Hromadná výroba
  24. Energetické hospodárstvo
  26. Nástrojárske hospodárstvo
  27. KAIZEN
  28. Just In Time (JIT)
  29. Skladové hospodárstvo
  34. Výrobné stratégie – druhy
  35. Materiálové hospodárstvo podniku
  41. Lean production
  42. Expertné systémy
  45. Krízový manažment