Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 546   projektov
0 nových

Makroekonómia - vypracované otázky na skúšku

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
102 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2286
Posledná úprava
03.10.2016
Zobrazené
10 404 x
Autor:
adria202
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Makroekonómia

Makroekonómiu môžeme definovať ako súčasť ekonómie, ktorá skúma chovanie ekonomiky ako celku. Na úrovni štátneho útvaru ekonomika ako celok predstavuje národné hospodárstvo. V rámci celého sveta je to svetová ekonomika. V základnom prístupe chápeme makroekonómiu ako vedu, kt. skúma fungovanie národného hospodárstva ako celku. Predmet skúmania makroekonómie označujeme ako makroekonomika

Kľúčové slová:

makroekonómia

národné hospodárstvo

agregátny dopyt

fiškálna politika

HDP

účtovníctvo

disponibiný dôchodok

export a import

ponuka a dopyt

nezamestnanosť

infláciaObsah:
 • 1. Predmet a definícia makroekonómie, ekonomické ciele, úloha makroekonómie
  2. Makroekonomická politika a jej členenie
  3. Makroekonómia a problém voľby medzi alternatívnymi cieľmi, magický štvoruholník
  4. Meranie výkonu, produkcie ekonomiky, problémy. pridaná hodnota
  5. Hrubý domáci a hrubý národný produkt
  6. Nominálny a reálny hdp, cenové indexy, deflátor
  7. Metódy (spôsoby) výpočtu hdp, národné účtovníctvo
  8. Model kolobehu makroekonomiky, makroekonomické sektory a hlavné metódy merania hdp.
  9. Výdavková metóda merania hdp, charakteristika výdavkových komponentov, čistý domáci produkt
  10. Dôchodková metóda merania hdp, čistý domáci produkt
  11. Hdp a národný dôchodok podľa cien, v ktorých je finálna produkcia oceňovaná
  12. Priame bezprostredné zistenie národného dôchodku, význam a použiteľnosť hdp
  13. Osobný a disponibilný dôchodok
  14. Úspory a investície ako celkové národné úspory
  15. Agregátna ponuka, jej činitele a determinanty, potenciálny produkt
  16. Krivka agregátnej ponuky. dva názory na krivku agregátnej ponuky
  17. Pozadie - determinanty krivky ap, analýza a grafické znázornenie
  18. Agregátny dopyt, jeho činitele, krivka ad
  19. Analýza agregátneho dopytu - komponenty ad a ich grafické vyjadrenie
  20. Pozadie - determinanty krivky. agregátna cena a agregátny výstup - rovnováha
  ...
  40. Vplyv daní na fungovanie ekonomiky. grafické a algebraické vyjadrenie
  41. Fiškálna politika vlády, vstavané automatické stabilizátory
  42. Úloha multiplikátorov pri fiškálnej politike vlády (prípad dg = dt)
  43. Vplyv čistého exportu na ekonomickú činnosť. agregátne domáce výdavky a hdp. faktory vplývajúce na export a import
  44. Funkcia čistého exportu. hraničný sklon k importu. hraničný sklon k spotrebe otvorenej a uzavretej ekonomiky
  45. Multiplikátor otvorenej a uzavretej ekonomiky - graf. vyjadrenie
  46. Ekonomický cyklus a jeho fázy. ekonomický trend.
  47. Teórie ekonomického cyklu
  48. Akcelerátor. princíp akcelerácie medzi i a dy
  49. Vzájomné pôsobenie akcelerátora a multiplikátora a ekonomický cyklus
  50. Vplyv agregátneho dopytu na ekonomický cyklus - klasická recesia a konjuktúra
  51. Vplyv agregátnej ponuky na ekonomický cyklus - stagflácia
  52. Ekonómia strany ponuky (charakteristika)
  53. Ekonomický rast, tempo rastu. popis modelu ekonomického rastu, procesy, faktorové závislosti
  54. Produkčné funkcie, komplementárne pf, využiteľnosť vf
  ...
  68. Regulácia množstva peňazí prostredníctvom sadzby minimálnych bankových rezerv
  69. Regulácia množstva peňazí prostredníctvom operácií na voľnom trhu
  70. Diskontná sadzba, ponuka peňazí - krivka ponuky peňazí
  71. Krivky ponuky a dopytu po peniazoch, ich posuny.
  72. Nezamestnanosť, druhy príčiny, miera nezamestnanosti
  73. Fungovanie trhu práce, prirodzená miera nezamestnanosti
  74. Inflácia, druhu, miera inflácie
  75. Inflácia - príčiny a dôsledky
  76. Inflácia a nezamestnanosť, vzájomný vzťah.
  Phillipsova krivka

Zdroje:
 • skriptá Makroekonómia