Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 303   projektov
12 nových

Logistika - studijní kapitoly

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46703
Posledná úprava
13.09.2016
Zobrazené
266 x
Autor:
anka.arpasova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ide o vypracované otázky na skúšku z logistiky. Dobre sa z toho učí ;)

I. KAPITOLA

1. Objekt, funkcie a úlohy logistiky
Za objekty logistiky možno považovať všetky druhy materiálov, ktoré sa objavujú v materiálovom toku v podniku (výrobné materiály, pomocné materiály, prevádzkové materiály, subdodávky, náhradné diely, obchodný tovar, polotovary, hotové výrobky)
Funkcie logistiky: nákup, skladovanie, plánovanie a riadenie výroby, riadenie zákaziek a distribúcia
Úlohy logistiky: zhromažďovať a spracovávať tok informácii z odbytového trhu a transformovať obsah informácií na trh obstarávací a integrovať ich s tokom materiálových potrieb.

2. Ciele logistiky
Snaha o dosiahnutie optimalizácie výkonov s jej komponentmi logistickými službami a logistickými nákladmi.
Logistické služby: dodací čas (vyjadruje dobu, ktorá plynie od objednávky zákazníkom až po okamžik dostupnosti tovaru pre zákazníka), dodacia spoľahlivosť (dodržanie termínu objednávky), dodacia flexibilita (schopnosť expedičného systému pružne reagovať na požiadavky zákazníka), dodacia kvalita (dodacia presnosť podľa spôsobu a množstva ako aj podľa stavu dodávky)

Kľúčové slová:

logistika

ciele logistiky

zásobovanie

manažment

zásobovacia politikaObsah:
 • I. KAPITOLA
  1. Objekt, funkcie a úlohy logistiky
  2. Ciele logistiky
  3. Logistické náklady
  4. Konflikt cieľov
  5. Faktory ovplyvňujúce logistiku
  6. Základná klasifikácia logistiky bola otázka
  II. KAPITOLA
  1. Úloha a funkcie manažmentu zásobovania
  2. Zásobovacie stratégie
  3. Predmet a prvky zásobovacej politiky
  4. Ciele zásobovania
  5. Úloha informácií pri vytváraní nákupného trhu
  6. Informácie nákupného trhu
  7. Výber vhodných partnerov (dodávateľov) a ich hodnotenie
  8. Nástroje zásobovacej politiky
  9. Voľba zásobovacej stratégie
  10. Zásobovacia stratégia pre relevantné suroviny
  11. Zásobovanie synchrónne s výrobou
  12. Modely zásobovania synchrónne s výrobou
  13. Zásobovanie závislé na charakteristických súčastiach - ABC analýza
  14. Právne aspekty zásobovanie synchrónneho s výrobou
  III. KAPITOLA
  1. Zadávanie objednávky
  2. Hmotné a informačné toky pri príjme tovaru obr. 9 str. 44
  3. Informačný systém musí obsahovať:
  4. Usporiadanie činiteľov príjmu tovaru
  5. Formy prijímania tovaru
  IV. KAPITOLA
  1. Funkcia dopravný zariadení
  2. Štruktúra pomocných dopravných prostriedkov
  3. Požiadavky na voľbu dopravných zariadení:
  4. Kritéria voľby dopravného systému
  5. Systém tovarovej dopravy Obr. 13 str. 53
  6. Cestná doprava
  7. Železničná doprava
  8. Lodná doprava
  9. Letecká doprava
  10. Kombinovaná doprava
  11. Potrubná doprava
  12. TIR:
  13. logistiku pohybu tovarov
  14. logistiku toku informácií
  15. Postavenie a funkcie špeditéra:
  16. Vnútropodnikové dopravné systémy:
  17. Faktory a cieľové veličiny vnútropodnikového dopravného systému obr. 14 str. 63
  18. Voľba dopravných prostriedkov
  V. KAPITOLA
  1. Vysoké/nízke zásoby
  2. Podstata skladovania
  3. FUNKCIE SKLADU:
  4. Druhy skladov obr. 16 str. 68
  5. Typy skladov pre kusový tovar
  6. Klasifikácia zásob
  7. Základné riešenie poistnej zásoby - str. 73
  8. Štruktúra stavu zásob
  9. Skladovacie Náklady
  10. Systémy riadenie zásob
  11. Objednávkový režim a systém hodnotenia a riadenia zásob
  12. Alokácia a prevádzka skladu:
  13. Základné oblasti úloh skladu - Operácie skladu:
  14. Komisionárske systémy
  VI. KAPITOLA
  1. Distribúcia
  2. Úlohy distribúcie:
  3. Funkcie distribúcie:
  4. Funkcie kanálov distribúcie
  5. Koncepcie distribučnej logistiky
  6. Kľúčové faktory dodávateľského reťazca:
  7. Typológia kanálov distribúcie
  8. Druhy distribučných kanalov
  9. Výber kanála distribúcie
  10. Životný cyklus výrobku a náklady distribúcie
  11. FAKTORY PODMIEŇUJÚCE SPÔSOBY DISTRIBÚCIE
  12. Rozhodovanie o distribučných cestách a metódach
  VII. KAPITOLA
  1. Plánovanie koncepcie výroby
  2. Plánovanie a riadenie výroby
  3. Spôsoby stanovenia potrieb:
  4. Základné modely stratégie zásobovania