Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 744   projektov
8 nových

Kataster nehnuteľností - vypracované

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
69 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42844
Posledná úprava
11.08.2015
Zobrazené
1 031 x
Autor:
ferdomravec
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované témy na skúšku z katastra nehnuteľností

Kľúčové slová:

kataster

nehnuteľností

spu

fzki

is

gkk

isknObsah:
 • vývoj pozemkovej držby, pozemkového katastra a pozemnoknižné právo na Slovensku
  vývoj evidencie nehnuteľností na Slovensku
  súčasný kataster nehnuteľností
  zápis práv k nehnuteľnostiam
  technické podklady ku zmenám v katastri nehnuteľností

Zdroje:
 • HORŇANSKÝ, I.: Kataster nehnuteľností. (príručka), ÚGKK SR Bratislava 1999.
 • KÚDELA, P.: Kataster nehnuteľností. Vysokoškolské skriptá. STÚ, Bratislava, 1991.
 • Právne a technické predpisy v pôsobnosti ÚGKK-SR z odboru mapovania.
 • prednášky
 • cvičenia