Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 761   projektov
4 nových

Finančný manažment - Účtovníctvo a audítorstvo - okruhy otázok

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47922
Posledná úprava
07.05.2021
Zobrazené
181 x
Autor:
laura.olahova52
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.Postavenie a úlohy finančného manažéra vo firme

Podľa poslania - všeobecní manažéri - zodpovední za komplexné riadenie organizačnej jednotky. - manažéri špecialisti - zodpovedajú za istý subsystém.
Podľa postavenia v riadiacej hierarchii - vrcholoví - strednej úrovne - prvostupňoví. Finanční manažéri sú funkčne špecializovaní - patria k manažérom špecialistom. Sú zastúpený na všetkých úrovniach riadiacej hierarchie firmy.
V malých podnikoch plní úlohy fin. manažéra spravidla jedna osoba, ktorá sa komplexne zapodieva problémami financovania podniku, investovaním, evidenciou a kontrolou.
Vo veľkých podnikoch stojí na čele finančného útvaru zvyčajne viceprezident pre financie, resp. finančný riaditeľ, ktorý sa ako člen vrcholového vedenia angažuje pri tvorbe strategických plánov a pri tvorbe finančnej a investičnej politiky podniku.
Zvyčajne sú mu podriadené dva útvary:
· oddelenie s činnosťou zameranou na sledovanie a vyhodnocovanie procesov, ktoré už v podniku prebehli. Patrí sem fin. účtovníctvo, vnútorný audit, daňové otázky.
· Oddelenie orientované svojou činnosťou na súčasné a budúce otázky finančného hospodárenia podniku. Patrí sem finančné plánovanie, kapitálové rozpočtovanie, riešenie zdrojov financovania
Konkrétne riešenie závisí od veľkosti firmy, zamerania jej činnosti, prijatej organizačnej schémy a v neposlednom rade aj od osobnosti finančného riaditeľa.
...

Kľúčové slová:

finannčný manažment

financie

finančný manažér

manažment

ekonomika

finančný trh

verejné financie

monetárna politika

finančná analýza

finančný plán

kapitálObsah:
 • 1.Postavenie a úlohy finančného manažéra vo firme
  2.Postavenie finančného manažmentu vo firme
  3.Pôsobenie vnútroštátneho ekonomického prostredia na FM podniku a vplyv FM na ekonomické prostredie
  4.Pôsobenie svetových finančných trhov na FM podniku
  5.Vplyv vývoja kojunktúry a vplyv verejných financií na FM podniku
  6.Vplyv stavu meny monetárnej politiky a inflácie na FM podniku
  7.Úloha a postavenie finančnej analýzy v rozhodovacom procese FA ex post
  8.Súhrné hodnotenie finančno-ekonomickej situácie podniku a jej predikcia
  9.Obsah a štruktúra DD a KD finančného plánu
  10. Postup tvorby finančného plánu
  ...
  47. Úloha platobného styku podniku. Voľba metód a nástrojov platobného styku a ich vplyv na platobnú schopnosť podniku.
  48. Metódy a nástroje platobného styku na vnútornom trhu
  49. Metódy a nástroje platobného styku v zahraničnom styku
  50. Dokumenty používané v platobnom styku. Moderné formy komunikácie používané v platobnom styku medzi bankou a podnikom
  51. Odlišnosti finančných vzťahov v rámci jednej krajiny od medzinárodných finančných vzťahov. Menový kurz a faktory, ktoré ho ovplyvňujú.
  52. Podstata úrokového a inflačného diferenciálu. Fisherov efekt
  53. Meranie a riadenie transakčnej, translačnej a ekonomickej menovej expozície
  54. Základné formy podnikových fúzií
  55. Postupy používané pri finančnej analýze predpokladaných výsledkov fúzie
  56. Používané formy finančného vysporiadania fúzie

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky
 • skriptá