Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Finančný manažment (Finančný trh, Cenné papiere, Kapitálový trh, Finančné investovanie...)

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13175
Posledná úprava
28.10.2020
Zobrazené
660 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. FINANČNÝ TRH
Charakteristika FT
Predstavuje miestne a časové sústredenie ponuky a dopytu po univerzálnom tovare - peniazoch (kapitáli), ktoré môže použiť každý obchodník a investor. Ide o presun kapitálu od tých, ktorí ho majú prebytok, k tým, ktorí ho potrebujú.
Funkcie FT:
- sústreďovanie ponuky a dopytu po peniazoch, kapitály,
- možnosť získať fin.zdroje pre vecné investovanie alebo spotrebu, resp. FT môžebyť alternatívou pre vecné investovanie alebo spotrebu,
- FT by mal byť indikátorom výnosnosti (rentability) investovania,
- predpoklady pre zreálnenie parametrov pre investovanie, podnikanie a pod.
Pri alokácii peň.prostriedkov do rôznych druhov aktív musí podnik uvažovať, aká je výnosnosť jednotlivých foriem alokácie a aké je ich riziko. Alokácia peň.prostriedkov sa uskutočňuje formou investícií, ktoré možno z hľadiska ich cieľa, členiť:
a) reálne - nehnuteľnosti, šperky, drahé kovy, umelecké diela, čiže majetok,ktorý sa môže predať, prenajať
b) finančné - CP, podiely, tieto nie sú bezprostredne spojené s predmetom (vecou) alebo podn. činnosťou

Finančné investície podniku
Podmienky pre FI:
- existencia FT (subjekty, diferencované veľkosťou, vlastnícky, zameraním, ktoré môžu vstupovať a vystupovať z FT)
- regulovaný trh
- voľný trh
...

Kľúčové slová:

financie

finančný trh

cenné papiere

druhy cenných papierov

kapitál

kapitálový trh

finančné investovanie

cenné papiere

vývoj kurzov

kapitálový trh

investičné stratégie

investovanieObsah:
 • FINANČNÝ TRH
  ZÁKLADNÉ DRUHY CENNÝCH PAPIEROV
  ZÍSKAVANIE KAPITÁLU NA KAPITÁLOVOM TRHU
  KRITÉRIÁ FINANČNÉHO INVESTOVANIA
  PORTFÓLIO CENNÝCH PAPIEROV
  PREDIKCIA VÝVOJA KURZOV NA KAPITÁLOVOM TRHU
  OBCHODY S CENNÝMI PAPIERMI
  ŠPECIFIKÁCIA OCEŇOVANIA DLHOPISOV, VZŤAH VÝNOSNOSTI DLHOPISOV A VÝVOJA ÚROKOVEJ MIERY

Zdroje:
 • prednášky
 • konzultácie
 • skriptá