Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 571   projektov
7 nových

Ekonomika podniku - produkčné faktory podniku

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
22 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6685
Posledná úprava
10.08.2018
Zobrazené
2 266 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Sústavu základných produkčných faktorov (výrobných činiteľov) tvoria:
1. Práca
2. Pôda (prírodné zdroje)
3. Kapitál


1. PRÁCA (P)
PRÁCA
PRÁCA - PREDSTAVUJE CIEĽOVO MODELOVANÝ VÝDAJ ENERGIE
- patrí medzi primárne výrobné činitele
- je tvorená schopnosťou človeka cieľavedome využívať svoj energetický potenciál vznikajúci v procese látkovej výmeny v jeho organizme, predstavuje cieľovo modelovaný výdaj energie.
- pojem „práca“ treba odlišovať od pojmu „pracovná sila“ - práca predstavuje fungovanie pracovnej sily - pracovná sila - je množina ľudí, ktorými disponuje spoločnosť a sú zapojený do výroby, rozdeľovania a regulovania, ktoré týmto procesom napomáhajú
- meria sa časom, ktorý treba vynaložiť na výrobu výrobkov a služieb

Kľúčové slová:

ekonomika podniku

zásoby

obežný majetok

konkurencia

produkčné faktory

hraničná produktivita

zákon ponuky a dopytu

zákon vzácnosti

zákon klesajúcich výnosovObsah:
 • 1. Produkčné faktory podniku a ich základné charakteristiky. Ako vyjadrujeme ceny produkčných faktorov.
  2. Čo sú ekonomické kategórie a ekonomické zákony. Zákon hodnoty a zákon ponuky a dopytu.
  3. Definícia a podstata zákona vzácnosti a zákona klesajúcich výnosov.
  4. Trh a jeho postavenie C - P riadenom a trhovo orientovanom národohospodárskom prostredí.
  5. Princípy hospodárenia podniku v trhovo orientovanom národohospodárskom prostredí.
  6. Produkčná funkcia podniku a rozbor jej základných charakteristík.
  7. Priemerná a hraničná produktivita reprodukčných faktorov. Matematické a grafické vyjadrenie.
  8. Substitúcia produkčných faktorov a problém izokvanty.
  9. Hraničná miera technickej substitúcie produkčných faktorov, definícia a výpočet.
  10. Čo je miera transformácie produktov a ako ju vyjadrujeme graficky.
  11. Vysvet. rozdiel medzi pojatím podniku ako výrobno-hospodárskeho systému a podnikateľského subjektu.
  12. Dlhodobý hmotný majetok podniku, produkčná a reprodukčná charakteristika. Obsah a klasifikácie DHM.
  13. Oceňovanie DHM podniku.
  14. Opotrebovanie DHM podniku, definícia, rozbor a faktory.
  15. Odpisovanie DHM, definícia, ekonomické funkcie, metódy nástroje odpisovania.
  16. Využívanie DHM, spôsoby kvantifikácie DHM.
  17. Reprodukcia DHM, obnovenie efektívnosti jej investičnej fázy.
  18. Výpočet ekonomickej efektívnosti reprodukcie DHM do podnikateľských aktivít.
  19. Modelové riešenie reprodukcie aktívnej tvorby DHM (nosné výrobné zariadenia).
  20. Obežný majetok podniku. OM produkcia, štruktúra a kolobeh OM.
  21. Klasifikácia zásob v kontexte OM podniku.
  22. Normatívny a optimalizačný spôsob výpočtu množstva skladových zásob podniku.
  23. Práca ako produkčný faktor podniku a jej vzťah k celkovej efektívnosti jeho práce.
  24. Náklady podniku, definície, klasifikácie a nákladové funkcie.
  25. Výnos, hospodársky výsledok a ekonomická efektívnosť práce podniku.
  26. Produktivita práce, definícia, rozbor a spôsob výpočtu.
  27. Konkurencia ako vonkajší faktor ovplyvňujúci činnosť podniku. Vývoj a formy konkurencie a jej vplyv napostavenie podniku na trhu.
  28. Optimalizácia zisku podniku v podmienkach dokonalej konkurencie.
  29. Optimalizácia zisku podniku v podmienkach nedokonalej konkurencie.