Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Analytická chémia - otázky ku skúške

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45854
Posledná úprava
04.05.2015
Zobrazené
1 761 x
Autor:
viktoria.havlikova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Char. rozdelenie metód AC podľa povahy analyz. látky, cieľa analýzy, účelu, spôsobu uskut. analýzy, skupenstva analyz. látky.
a, Podľa povahy: - anorganické
- organické
b, Podľa spôsobu uskutočnenia: - zmyslové t.j. senzorické
- chemické: prítomnosť a množstvo zložiek
- fyz. a fyz.-chem.: využitie fyz. vlastností látok
- biochemické - využitie MO na dôkaz, alebo stanovenie látok
c, Podľa ciela uskutočnenia: - kvalitatívne
- semikvantitatívne
- kvantitatívne
d, Podľa skupenstva:- analýza tuhých látok
- analýza kvapalín a roztokov
- analýza plynov
- anal. štúdium povrchov tuhých látok
e, Podľa účelu: - prevádzkove t. j. kontrolné: série vzoriek, rýchle s predpísanou presnosťou, dané normami
- štandardné: arbitrážne t. j. rozhodovacie analýzy
- exaktné: veda, výskum. hodnotenie a porovnávanie nových anal. postupov, výsledky vysoko presné a správne

Kľúčové slová:

Analyticky postup

Deštruktívne metódy úpravy vzorky

Gravimetria

Filtrácia

Dekantácia zrazeninyObsah:
 • 1. Char. rozdelenie metód AC podľa povahy analyz. látky, cieľa analýzy, účelu, spôsobu uskut. analýzy, skupenstva analyz. látky.
  2. Vymenujte jednotlivé kroky analytického postupu a stručne ich popíšte.
  3. Deštruktívne metódy úpravy vzorky
  4. Charakterizujte rozdelenie chýb analytických výsledkov podľa pôvodu, charakteru a z praktického hľadiska.
  5. Definujte presnosť, správnosť a spoľahlivosť výsledkov
  6. Definujete pojmy
  7. Definujte medzu detekcie, postrehu, stanoviteľnosti
  8. Ktoré ióny patria do jednotlivých tried a aké sú príslušné skupinové činidlá
  9. Popíšte postup pri sírovodikovom spôsobe delenia katiónov
  10. Aké sú nevýhody sírovodíkového postupu delenia katiónov?
  11. Popíšte postup pri Okáčovom spôsobe delenia katiónov.
  12. Vymenujte aspoň 4 selektívne príp. špecifické organické činidlá a príslušné katióny, ktoré sa používajú pri dôkaze katiónov.
  13. Vymenujte 3 druhy dôkazových reakcií a definujte ich.
  14. Postup pri vážkovej analýze.
  15. Vymenujte aspoň 4 javy, ktoré ovplyvňujú čistotu zrazenín.
  ...
  ...
  ...
  42. Popíšte princíp a využitie plameňovej fotometrie.
  43. Popíšte princíp, výhody a využitie atómovej emisnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou.
  44. Hmotnostná spektrometria - princíp, využitie, možnosti ionizácie molekúl.
  45. NMR spektroskopia - princíp využitie.
  46. Polarimetria - princíp, využitie, Biotov vzťah.
  47. Rozdelenie a charakteristika prísrojových separačných metód.
  48. Princíp a využitie chromatografických metód
  49. Rozdelenie chromatografických metód podľa: skupenstva mobilnej fázy, separačného mechanizmu, priestorového usporiadania.
  50. Využitie plynovej chromatografie.
  51. Rozdelenie metód kvapalinovej chromatografie podľa: typu stacionárnej fázy
  52. Princíp a využitie: gélovej permeačnej, ióno-výmennej a afinitnej chromatografie.
  53. Zónová elektroforéza, izotachoforéza, izoelektrická fokusácia - princíp metódy, zákl.elektrolyt, proces merania, využitie metódy.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko