Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Agrohydrológia - zápočet - vypracované protokoly + grafy, tabuľky

«»
Prípona
.zip
Typ
výpočet
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
2,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47220
Posledná úprava
05.02.2021
Zobrazené
708 x
Autor:
Mimi9
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
20 možných bodov - 18 bodov.
Agrohydrológia - vypracované protokoly pre zápočet spracované v pdf a MS Word
Vypočítané zadania úloh z agrohydrológie pre odbor záhradníctvo, 1. ročník, SPU
Vrátane výpočtov v MS Excel
Príklad zadania:

Zadanie 10.2: Vypočítajte zmenu zásoby vody v pôdnom profile z úlohy 10.1, ak konštantná intenzita dažďa bola 0,1 [mm/s]. Ďalej vypočítajte:

- výšku povrchovo odtečenej dažďovej vody
- výšku odtoku pôdnej vody z pôdneho profilu do hlbších vrstiev
- hĺbku priesaku dažďovej vody
- objemový súčiniteľ povrchového odtoku
- koeficient povrchovej retencie atmosférických zrážok
- koeficient infiltrácie zrážkovej vody
...

Kľúčové slová:

agrohydrológia

pôda

záhradníctvo

objem

objemová hmotnosť

kvapalná fáza

objem kvapalnej fázy

ornica

momentálna hmotnosť

saturácia

aerácia

pôdny profil

vsakovacia krivka

Mezencevova rovnicaObsah:
 • Agrohydrológia - zápočet - vypracované protokoly
  Vyočítané zadania úloh z agrohydrológie pre odbor záhradníctvo, 1. ročník, SPU
  Zadanie 1
  Zadanie 2
  Zadanie 3
  Zadanie 4
  Zadanie 5
  Zadanie 6
  Zadanie 7
  Zadanie 8
  Zadanie 9 a 10

Zdroje:
 • testy
 • zadania
 • riešenia