Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových

Strategický manažment - testy

«»
Prípona
.doc
Typ
testy
Stiahnuté
74 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9999
Posledná úprava
17.10.2018
Zobrazené
778 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Aký bol pôvodný význam pojmu stratégia?

Podľa tohtoročných prednášok: stratos (armáda) + agos (vediem) =) vojenské umenie - stratégia je príprava PRED začatím konfliktu, boja ( určenie miesta, času, prostriedkov);ciele sa môžu meniť, ide o konfliktnú situáciu, kde proti sebe stoja 2 alebo viac strán, pričom každá strana chce vyhrať =) sledujeme dosiahnutie úspechu.

Podľa minuloročných otázok: strategos= funkcia najvyššieho veliteľa v Grécku, ide teda o umenie vedenia vojny, prekonanie nepriateľa
Slávik- Stratégia podniku- odvodené od gréckeho slova stratos(= generál) a v širšom kontexte pôvodne označovalo umenie a vedu, ako riadiť vojenské operácie a veliť vojskám.

2. Definujte stratégiu podľa Chandlera

Stratégia je stanovenie základných DD cieľov podniku, spôsoby ich dosahovania a alokácia zdrojov nevyhnutných na uskutočňovanie týchto cieľov. Je to súbor cieľov, prostriedkov a zdrojov.

3. Definujte stratégiu podľa Portera

Konkurenčná stratégia je spôsob dosiahnutia vytýčenej konkurenčnej pozície firmy na konkrétnom trhu na základe určitej konkurenčnej výhody.
- stratégia je kombináciou cieľov a prostriedkov, resp. opatrení na ich dosiahnutie
- určenie strategickej skupiny; je konkretizovaná na základe analýzy odvetvia a pozíciou podniku v odvetví

4. Definujte stratégiu podľa Poiriera

Stratégia je súborom kolektívnych, cieľových, intelektuálnych a fyzických akcií, plánovaných, pripravovaných a realizovaných v konfliktnom prostredí.

5. Definujte stratégiu podľa J.B.Quinna

Stratégia je model alebo plán, ktorý integruje hlavné ciele podniku, politiky a aktivity do súdržného celku.

Kľúčové slová:

strategický manažment

diagnostika podniku

portfólio aktivít

implementácia stratégie

trhová ekonomika

flexibilitaObsah:
 • I. Časť - úvod do problematiky strategického manažmentu
  II. VÝvoj strategického manažmentu
  III. Proces formulácie stratégie a strategické rozhodovanie
  IV. Strategická diagnostika podniku
  V. Strategický informačný systém
  VI. Metódy formulácie a hodnotenia podnikateľskej stratégie
  VII. VYbrané funkčné stratégie
  VIII. Analýza portfólia aktivít a návrh korporatívnej stratégie
  IX. Strategické varianty a typológia stratégií
  X. Stratégie a konkurenčné situácie, technologické stratégie
  XI. IMplementácie stratégie a vnútorné prostredie podniku
  XII. Adaptabilita podniku a flexibilita stratégie
  XIII. Stratégie slovenských podnikov v období prechodu k trhovej ekonomike