Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
4 nových

Poznámky na Krmovinárstvo

«»
Prípona
.doc
Typ
testy
Stiahnuté
111 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9928
Posledná úprava
11.10.2018
Zobrazené
2 096 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
ZÁKLADNÉ POJMY:
KRMOVINA - je plodina pestovaná na výrobu objemových krmív, slúži na výrobu rôznych druhov objemových krmív
KRMIVO - materiál rastlinného, živočíšneho, minerálneho pôvodu, ktorý slúži na kŕmenie HZ. Objemové krmivá sú charakteristické nízkou koncentráciou živín, vyšším obsahom vlákniny a spravidla nižšou stráviteľnosťou. Sú vhodné pre prežúvavcov
KRM - je spoločný názov pre krmovinu a krmivo
KRMOVINOVÁ ZÁKLADŇA - je súbor plôch určených na pestovanie krmovín:
1. krmoviny pestované na ornej pôde - poľné krmoviny - kukurica siata, lucerna siata, ďatelina lúčna, mätonoh ročný
2. trvale trávne porasty
- porastové typy zamokrených trávnych porastov
- porastové typy na mezofytných stanovištiach
- porastové typy na suchých a výsušných stanovištiach
3. plochy z ktorých sa získava krmivo ako vedľajší produkt rastlinnej výroby : slama, rezky, pšenica - slama, listy -cukrová repa
4. nepoľnohospodárske plochy z ktorých sa získava krmivo - hrádze vodných tokov a nádrží (Prvé dve zložky KZ označujeme ako pravé krmovinové plochy.)
KRMOVÁ ZÁKLADŇA - spoločný názov pre krmovinovú a krmivovú základňu.
ZELENÉ KRMIVO - čerstvo pokosená a upravená hmota krmovín určená na kŕmenie. Obsah sušiny je nízky = 120 - 220 g.kg-1
SENO - objemové krmivo konzervované sušením (obsah sušiny = 850 g.kg-1)
SILÁŽ - objemové krmivo konzervované v anaeróbnych podmienkach kyselinou mliečnou. Požadovaný obsah sušiny (270 -330 g.kg-1) sa dosiahne na koreni.
SILÁŽ Z UVÄDNUTEJ HMOTY (pôvodne senáž) - objemové krmivo konzervované kyselinou mliečnou po uvädnutí na sušinu 350 - 450 g.kg-1

Kľúčové slová:

poľné krmoviny

bôb

jednoročné krmoviny

okopaniny

lucerna

porastové typy

pasienky

pasenieObsah:
 • Základné pojmy
  Rozdelenie poľných krmovín ...a pod.
  Kapustovité krmoviny
  Jednoročné krmoviny
  Cirok
  Bôb
  Doplnkové jednoročné krmoviny
  Ovos, raž
  Miešanky, medziplodiny, podsevové plodiny
  Kŕmne okopaniny
  Kŕmne trávy, rozdelenie a charakteristiky...a pod.
  Ďatelinoviny
  Ďatelina lúčna - trifolum pratense
  Lucerna siata - medicago sativa
  VIČenec vikolistý - onobrychis viciaefolia
  Herbicídy, hnojenie a ošetrovanie pôdy, zásahy na pôde...a pod
  Porastové typy
  Siláž, sušenie sena ... a pod.
  Buriny
  Floristické skupiny...a pod.
  Pasienky, pasenie
  Klimatické faktory, ekologické rady ...a pod.