Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 605   projektov
11 nových

Manažment výroby - vypracované testové varianty

«»
Prípona
.doc
Typ
testy
Stiahnuté
35 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11504
Posledná úprava
04.12.2018
Zobrazené
1 250 x
Autor:
rastinator
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
TEST č. 1
1. Fázy výrobného procesu
a) predzhotovujúca fáza (predvýroba) - prípravná fáza tvorby komponentov
b) zhotovujúca fáza - predmontáž - výroba základných zostáv - vstupy sú vlastné polotovary, materiál a nakupované polotovary
c) dohotovujúca fáza - montáž - finálne úpravy

2. Krízový manažment - podstata a význam
Podstatou krízového manažmentu výroby je sledovanie, skúmanie a manažérske zasahovanie do vývoja podniku. Ťažiskom orientácie je analýza a riešenie krízových situácií, prípadne snaha o predchádzanie týmto situáciám.
Význam v podniku je veľmi veľký, pretože v čase krízy tento krízový manažment rozanalyzuje situáciu, v ktorej sa podnik nachádza a určí prípadné riešenie, ktoré závisí od hĺbky krízy. Môže ísť buď o konkurzné konanie, revitalizáciu, sanáciu. Krízový manažment riadi a zabezpečuje priebeh týchto riešení v podniku. Kvalitný krízový manažment dokáže ešte v štádiu pozitívneho vývoja podniku včas odhadnúť, že vývoj začne postupne klesať a podnik sa dostane do fázy útlmu.

3. Zákonitosti organizácie výrobného procesu
PROPORCIONÁLNOSŤ - znamená kvantitatívnu vyváženosť medzi rôznymi zložkami výrobného procesu, vzájomnú vyváženosť všetkých vnútropodnikových činností.
Hlavné druhy proporcionálnosti: proporcie medzi prvkami výroby, vo vnútri jednotlivých prvkov, medzi operáciami, medzi pracoviskami.
PARALELNOSŤ - vzájomné prekrývanie činností a tým skracovanie ich trvania. Výrobný proces môže prebiehať v týchto hlavných kombináciách organizačného charakteru:
1. postupne za sebou
2. paralelne /súbežne/
3. kombinovanými spôsobmi
RYTMICKOSŤ - v rovnakých časových intervaloch sa vynaloží rovnaké množstvo práce, dochádza k rovnakému zaťaženiu strojov, využitiu ľudí a dosiahne sa rovnaké, príp. vzrastajúce množstvo výroby. Rytmickosť sa sleduje pomocou rozličných ukazovateľov. Základnými sú výrobný rytmus a takt výroby.
Výrobný takt - priemerný časový interval, za ktorý sa určitá činnosť po sebe opakuje.
Rytmus výroby - čas úsek medzi odovzdaním dvoch po sebe nasledujúcich výrobkov z jednej operácie na druhú.
NEPRETRŽITOSŤ - je to syntéza proporcionality, paralelnosti a rytmickosti výroby. Ide o nepretržité spracúvanie materiálu, nepretržité zhotovovanie výrobkov. Hoci je nepretržitosť želateľný jav nedá sa v súčasnej dobe plne dosiahnuť v každej výrobe.

Kľúčové slová:

Manažment

testy

synergizácia

výrobné ciele podniku

hospodárstvo

paralelnosť

manažment výrobyObsah:
  • vypracovaných 11 testových variánt