Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 600   projektov
8 nových

Technické zariadenia budov - Plošná schéma

«»
Prípona
.pdf
Typ
technický výkres
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44192
Posledná úprava
20.02.2014
Zobrazené
1 278 x
Autor:
peppo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Plošná schéma- TZB

Zariadenia na odber vody z vodárenských zdrojov, z úpravne vody a z potrubia verejného vodovodu a prívodné potrubie do vodojemov sa navrhujú na maximálnu dennú potrebu vody.
(14) Najnižší hydrodynamický pretlak v rozvodnej sieti verejného vodovodu musí byť v mieste napojenia vodovodnej prípojky najmenej 0,25 MPa. Pri zložitej členitosti terénu a v zástavbe na okraji obce môže byť hydrodynamický pretlak najmenej 0,15 MPa.
(15) Potrubie verejného vodovodu musí byť chránené proti vonkajšej a vnútornej korózii s ohľadom na vlastnosti materiálu potrubia verejného vodovodu, na kvalitu dopravovanej vody a na prostredie, do ktorého sa potrubie verejného vodovodu uloží.
(16) Sklon v pozdĺžnom sklone potrubia verejného vodovodu je najmenej
a) 3 promile do vnútorného priemeru 200 mm vrátane,
b) 1 promile od vnútorného priemeru nad 200 mm do 500 mm vrátane,
c) 0,5 promile od vnútorného priemeru nad 500 mm.
(17) Šachty na potrubí verejného vodovodu sa zhotovujú tak, aby potrubie v nich umiestnené bolo dostatočne chránené proti mrazom.
(18) Kapacita úpravne vody musí zodpovedať maximálnej dennej potrebe vody pre odberateľov v zás...

Kľúčové slová:

Plošná schéma

TZB

technické zariadenia budov

vodovod a kanalizácia

umývadlo

závesné wc

pisoár

bidetObsah:
 • Legenda inštalácii
  Studená voda
  cirkulácia teplej vody
  tepla voda
  Legenda zariadovacich predmetov
  umývadlo s batériou
  zavesene wc
  pisoar
  bidet

Zdroje:
 • Technicke zariadenia budov
 • Vodovodna a kanalizacna pripojka