Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 618   projektov
18 nových

Technické zariadenia budov - Ležaté rozvody

«»
Prípona
.pdf
Typ
technický výkres
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44193
Posledná úprava
20.02.2014
Zobrazené
1 135 x
Autor:
peppo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ležaté rozvody
Umiestnenie vodomernej zostavy vo vodomernej šachte
1. Vodomerná šachta má byť umiestnená na vodovodnej prípojke vo vzdialenosti max. 10m od verejného vodovodu, cca 1m za hranicou napájanej nehnuteľnosti.
2. Odlišné situovanie vodomernej šachty, mimo hraníc napájanej nehnuteľnosti sa rieši individuálne. Šachta sa umiestňuje podľa konkrétnych podmienok so súhlasom BVS.
3. Vodomerná šachta ako špecifické pracovisko (montáž, odpočet, kontrola, výmena vodomeru) musí splniť kritériá pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle Vyhlášok SÚBP č. 59/1982 a č. 374/1990 Zb. a č. 484/1990.
4. Vodomerná šachta musí spĺňať stavebnotechnické podmienky pevnosti s ohľadom na očakávané statické a dynamické zaťaženia. Konštrukcia a izolácia šachty musia zohľadniť miestne geografické a hydrogeologické podmienky a zabezpečiť ochranu vodomernej zostavy proti zamŕzaniu. Okrem toho má byť šachta osadená v teréne tak, aby sa zabránilo vnikaniu nečistôt a vôd z povrchového odtoku do jej vnútorného priestoru, má byť vodotesná a s možnosťou odvodnenia, vetrateľná a bezpečne prístupná. Odvodnenie šachty nesmie byť napojené do kanalizácie
5. Vodomerná šachta môže byť vybetónová alebo vymurovaná na mieste, alebo vybudovaná z priemyselne zhotovených prefabrikátov.
Minimálne vnútorné rozmery šachty sú dané dimenziou prípojky, veľkosťou vodomeru a príslušných armatúr, ako aj požiadavkami na ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci. Minimálne rozmery šachty spĺňajú podmienky technicky správnej a bezpečnej montáže vodomernej zostavy. Schémy šachiet sú uvedené v prílohách č. 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6

Kľúčové slová:

Ležaté rozvody

TZB

kanalizácia a vodovod

rozvody

vodovodObsah:
  • Ležaté rozvody- technicke zariadenia budov
    Rozdelenie a pouzitie ležatých rozvodov
    Napojenie rozvodov na stavebné objekty
    Umiestnenie vodomernej zostavy

Zdroje:
  • Normy a požiadavky pre pouzitie rozvodov inžinierských sietí