Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Podnikové financie - rozdelenie a charakteristika

«»
Prípona
.doc
Typ
ťahák
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12713
Posledná úprava
14.08.2020
Zobrazené
1 060 x
Autor:
pussybaby
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Financie - ekonom, hodnotové vzťahy, kt majú formu peňažných operácií, prostr kt sa tvorí, rozdeľuje a používa peňažná masa - množstvo peňazí v podniku 2 atribúty trhových vzťahov:
- tovarová výroba a trh tov,
- peniaze ( sú nositelia vzťahov).
Fin. veda skúma financie na 3 úrovňach: 1.štát (FaM), 2.Podnik (PF), 3.obyvateľstvo
Peniaze - nositeľ hodnotových vzťahov, kt okrem iného pôsobia ako výmenný ekvivalent či ako miera hodnoty realizov výr, tov, prác a služ
Fond podniku- zjednodušene môžeme povedať, že fond podniku sa sklada z výrobného, tov a peňaž fondu
Pri tvorbe peňažného fondu dochádza k zväčšovaniu aj v iných fondov podniku. Pri rozdeľovaní peň. fondu sa zmenšuje peň. fond aj celkový fond podniku. Používať fond znamená, že ide o nákup energie, strojov, technológie, výstavba budov, stavby.
Model trh ek je char strategickým a dynamickým plánovaním. V rámci marktingu v bohatých krajinách rozlišujeme 3 typy trh. ekonomiky:
agresívny typ - charakterizovaný je politikou nízkych daní,
sociálny typ - char. politikou vysokých daní,
neutrálny typ modelu trh. ekonomiky- využíva nástroje agresívneho a sociálneho typu, pričom všetko závisí od vývoja ekonomiky v tom danom štáte. Účinnosť financií je najvyššia v agresívnom type modelu trhovej ekonomiky.
Význam financií - financie predurčujú prostredie v ktorom podnik podniká. V zabehnutých trhových ekonomikách by to malo byť, že všetky podnikateľské subjekty by mali mať vytvorené rovnaké legislatívne a ekonomické podmienky.
...

Kľúčové slová:

financie

podnik

podnikové financie

cenný

papier

cenné papiere

peniaze

podnikanie

manažment

úrok

úver

platbaObsah:
 • FINANCIE, PENIAZE
  PODNIKOVÉ FINANCIE, ICH CHARAKTERISTIKA, PODSTATA, OBSAH, ÚLOHY
  FINANČNÁ POLITIKA (FP) A CIELE PODNIKU A PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
  FINANCOVANIE PODNIKU V PODMIENKACH TRHOVEJ EKONOMIKY
  ROZDELENIE ÚVEROV
  PLATOBNÝ STYK PODNIKU

Zdroje:
 • ŠEBO, A. Podnikové financie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 171 s. ISBN 978-80-552-0603-5 (brož.).
 • Serenčéš, P.: Financie a mena, SPU Nitra, 2010, 190 s., ISBN 978-80-552-0488-8
 • Koščo, T.,Szovics, P., Šebo, A., Tóth, M.: Podnikové financie , SPU NITRA, 2006, ISBN 80-8069-725-6
 • Belica, M.: Podnikové financie, SPU Nitra, 2002, 171 s., ISBN 80-8069-006-5
 • Vlachynský, K. a kol.: Podnikové financie, Iura Edition 2009, 524 s., ISBN 978-80-807-825-80
 • Fetisovová, E. a kol Podnikové financie, Zbierka príkladov, Súvaha 2002, 210 s., ISBN 80-88727-49-9
 • Brealey, R. A. - Myers, C. M.: Teorie a praxe firemních financií, Computer Press, Praha, 2000, 1064 s., ISBN: 80-7226-189-4
 • Fetisovová, E., Vlachynský, K., Sirotka, V.: Financie malých a stredných podnikov, Bratislava, IURA EDITION, 2004, 260s.,ISBN 80-8904-87-4