Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Manažment (pojem manažment, teórie manažmentu, taylorizmus...)

«»
Prípona
.doc
Typ
ťahák
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13770
Posledná úprava
17.06.2021
Zobrazené
719 x
Autor:
reamon87
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
významy pojmu manažment
 ako praktická činnosť
 ako teória či vedná disciplína
 ako osobitná skupina ľudí

Najvýznamnejší amer. m.
 Deming
 Juran
 Drucker

Porovnanie am. a jap. man.
 USA: 1. individualizmus 2.KD zamestnanie 3. mzdový systém založ. na schopnostiach 4. postup podľa schopností 5. seg-mentovaný záujem o zamestnanca 6. systém riadenia top-down 7. dacentralizácia prá-vomoci 8. individuálne rozhodovanie 9. indiv. zodpovednosť 10.explicitné kontrolné machanizmy 11. zá-sadné inovačné zmeny 12. horizontálne orga-nizované odbory
vedci sa držali bokom od skúmanania a teor. rozpracovania otázok riadenia v dôsledku
 vtedajších obejktívnych podmienok
 subjektívnych predstáv
...

Kľúčové slová:

manažment

taylorizmus

Fayol

manažér

organizácia

motivácia

riadenie

rozhodovanie

heuristické metódy

heurisitka

behaviorizmusObsah:
 • významy pojmu manažment
  Najvýznamnejší amer. m.
  Porovnanie am. a jap. man.
  Hlavné prístupy k teórii man.
  Hlavné smery tradičnej teórie
  Taylorizmus - 4 princípy
  Procesný prístup (Fayol)
  6 funkcií podniku, ktoré tvoria objekt riadenia:
  Obsah riadenia - manažérske funkcie
  14 zásad - návod pre riadiacich pracovníkov
  Základné pricípy ideálneho typu organizácie, nazvanej byrokratickou org. :
  Behavioristická teória - zhrnutie:
  Ch. Bernard - teoretické závery (beh. teória)
  ...
  Charakteristické znaky rozhodovania z tech-inteletktuálnej stránky:
  Základné prvky rozhodovania:
  Hľadiská členenia rozhovania a rozhodnutí
  Na rozhodovanie treba mať informácie o troch zákl. skutočnostiach:
  Podľa miery informovanosti:
  Podľa postupu rozhodovania:
  Podľa závažnosti rozhod. procesov:
  Podľa subjektu rozhodovania
  3 základné skupiny fáz rozhod.
  Dve okolnosti týkajúce sa dlhodobých rozhod. - nevýhody výpočtu efektívnosti pri rozh.
  Metódy rozhodovania
  Empirické metódy:
  Expertné:
  ...

Zdroje:
 • Prednášky
 • Poznámky
 • Skriptá