Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Finančníctvo - ťahák na skúšku z predmetu Financie a mena

«»
Prípona
.doc
Typ
ťahák
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1116
Posledná úprava
28.02.2015
Zobrazené
1 874 x
Autor:
pussybaby
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Financie
- predstavujú sústavu peňažných operácií s reálnymi peniazmi prostredníctvom ktorých: nastáva zmena peň. zásoby jednotlivých eko. subjektov, nastáva rozdelenie nár. dôchodku a tok peňazí (príjmy a výdavky)

Mena
- peň.sústava konkrétneho štátu, konkrétnej krajiny. Je to vlastne národná alebo. medzinárodná forma peňazí, ktorá svojim vlastníkom zabezpečuje nárok na podiel z HDP.

VZŤAH FINANCIÍ A MENY
Samotné financie a mena predstavujú 2 ekn kategórie, kt existencia a pôsobenie v NAH bezprostredne vyplýva z ekn kategórie peniaze. Samotné peniaze sa v NAH prejavujú 2-tým spôsobom: 1. vo forme peň zásoby, 2. vo forme peň operácií.
1. Peň zásoba
: - reálne peniaze, tzn. peň prostriedky hotovostné i bezhotovostné, či už v domácej alebo zahraničnej mene. Rozoznávame peň zásobu NH, a a peň zásobu jednotlivých ekn subjektov.
2. Peň operácie: - prostredníctvom nich dochádza ku kvantitatívnej a kvalitatívnej zmene peň zásoby jednotlivých ekn subjektov alebo samotného NAH ako celku. Peň operácie, kt výsledkom je zmena peň zásoby jednotlivých ekn subjektov, označujeme aj ako fin operácie. Peň operácie, kt výsledkom je zmena peň zásoby celého NAH ako celku označujeme aj ako menové operácie a tieto tvoria obsahovú náplň pojmu mena.

Kľúčové slová:

ťahák

financie

mena

devízová politika štátu

úrok

poisťovníctvo

bankový systém

finančný trhObsah:
 • 1.Financie
  2.Objektívna stránka peňazí
  3.Finančné kategórie
  4.Finančná sústava
  5.Finančná politika
  6.Verejný sektor
  7.Bankový systém
  8.CB
  9.OB
  10.Vznik, vývoj a zánik peňazí
  11.Funkcie peňazí
  12.Podstata menovej politiky
  13.Devízová politika štátu
  14.Členenie bankových činností
  15.Bankový úver
  16.Úrok
  17.Úroková sadzba
  18.Finančný trh
  19.Členenie finančného trhu
  20.Platobný systém
  21.Význam poisťovníctva
  22.Princípy poistenia
  23.Maastrichtské kritériá pre vstup do EMÚ

Zdroje:
 • Skriptá z Financií a meny