Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 541   projektov
12 nových

Základy obchodného práva

«»
Prípona
.docx
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47208
Posledná úprava
22.01.2018
Zobrazené
247 x
Autor:
viktor.baka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Obchodný zákonník
• Zák. č. 513/1991 Zb. - účinnosť 1.1.1992.
• Štruktúra:
o 1. časť - Všeobecné ustanovenia
o 2. časť - Obch. spoločnosti a družstvo
o 3. časť - Obch. záväzkové vzťahy
• Hlava 1 - Všeobecné ustanovenia
• Hlava 2 - Osobitné ustanovenia o obchodných záväzkových vzťahoch
• Hlava 3 - Osobitné ustanovenia pre záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode
o 4. časť - Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
• Ústava SR - ústavný zákon č. 460/1992 Zb.

Hlava I
Diel I - §2 Podnikanie (2)
1) Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.
2) Podnikateľom podľa tohto zákona je:
a. osoba zapísaná v obchodnom registri,
b. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
d. fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu


Kľúčové slová:

právo

obchodovanie

podnikanie

obchodné imanie

obchodný register

obchodná spoločnosť

družstvoObsah:
 • Obchodný zákonník
  Hlava i
  Diel i - §2 podnikanie (2)
  Diel ii - §5 podnik a obchodné imanie
  Diel iii - §8-§12 obchodné meno (4)
  Diel iv - §13 konanie podnikateľa (3)
  §14 prokúra (3)
  Hlava ii
  Podnikanie zahraničných osôb (6)
  Diel i - §21-§23 základné ustanovenia
  Hlava iii
  Obchodný register (5)
  Druhá časť
  Obchodné spoločnosti a družstvo (8,9)
  Hlava i
  Obchodné spoločnosti (8)
  Diel i - všeobecné ustanovenia
  Diel ii - verejná obchodná spoločnosť (!!!)
  Hlava ii
  Družstvo (9)
  Diel i - základné ustanovenia

Zdroje:
 • Internet, prednášky, cvičenie