Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Vypracované otázky ku skúške z predmetu Manažment výroby

«»
Prípona
.pdf
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46898
Posledná úprava
20.02.2017
Zobrazené
1 225 x
Autor:
Goldier
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1.1 DEFINUJTE A ZNÁZORNITE MV AKO PROCES

Základnou náplňou manažmentu výroby je vypracovať a potom zrealizovať taký výrobný program, ktorý bude pre podnikateľský subjekt ekonomicky výnosný a pre trh zaujímavý. Žiada sa schopnosť predvídať potreby zákazníkov, sledovať konkurenčnú situáciu na trhu, analyzovať trendy vedecko-technického rozvoja a jeho výsledky sústavne premietať do zvyšovania kvality produkcie.
Obsah manažmentu výroby: príprava výrobnej stratégie, tvorba diverzifikovaného výrobného programu, príprava nových a pre trh žiadaných výrobkov, rozvoj kvality, manažment hlavnej výroby a obslužných činností, priestorová a časová organizácia výrobných procesov, logistika materiálových tokov a povýrobné servisné služby zákazníkom.
Manažment výroby má interdisciplinárny charakter, pretože využíva poznatky z ekonomiky, psychológie, sociológie, personalistiky, informatiky, výpočtovej techniky, heuristiky, marketingových a finančných analýz a ďalších disciplín a poznatkov. Na manažment má silný vplyv aj prax.
Pojem manažment má rozličné významy, najčastejšie sa používajú:
• manažment ako praktická činnosť
• manažment ako teória či vedná disciplína
• manažment ako osobitná skupina ľudí

Kľúčové slová:

MV

Paška

Otázky

Manažment výroby

procesy

výrobaObsah:
 • 1.1 Definujte a znázornite mv ako proces
  1.2 Opíšte obsahovú a funkčnú náplň manažmentu
  1.3. Popíšte funkcie mv
  1.4 Typy výrob
  1.5 Výrobné procesy
  1.6 Typy výrobných procesov
  1.7 Členenie výrobných odvetví
  1.8 Stanovenie rozsahu výrobných odvetní rv a žv
  1.9 Popíšte a znázornite výrobnú štruktúru agropodnikateľského subjektu
  1.10 Výrobná základňa
  2.11 Popíšte, znázornite a definujte kooperáciu a jej členenie
  2.12 Lízing - podstata, členenie, ciele
  2.14 Ekologická výroba - rozdiely medzi konvenčným a ekologickým poľnohospodárskym systémom
  2.15 Metódy a výsledky ekologickej poľnohospodárskej výroby
  2.16 Dôvody rozvoja agroturizmu
  2.17 Kritériá udeľovania znakov kvality pre zariadenia vidieckeho turizmu a agroturizmu
  3.18 Manažment pôdneho fondu - členenie, hodnotenie, cena, pozemkové úrady
  3.19 Znaky výrobných procesov rv
  3.20 Výrobno-organizačná charakteristika procesov výroby obilnín
  3.21 Komerčné a ekonomické aspekty výroby obilnín
  3.22 Manažment krmovej základne
  3.23 Členenie, výrobné procesy, bilancia krmív
  3.24 Hodnotenie efektívnosti krmovej základne
  4.25 Črty, zvláštnosti výrobných procesov žv
  4.26 Základné pojmy mv v odvetviach chovu hd
  4.27 Manažment výroby mlieka
  4.28 Mv hovädzieho mäsa
  4.29 Mv bravčového mäsa vo výkrme
  4.30 Mv v chove prasníc
  5.31 Manažment rozvoja kvality
  5.32 Odmeňovanie pracovníkov v poľnohospodárstve