Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Rozhodovanie v manažérskej práci

«»
Prípona
.zip
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43546
Posledná úprava
27.12.2013
Zobrazené
393 x
Autor:
barbora
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Monitorovanie (vlastnej organizácie a prostredia) je založené na princípe triggerov (spúští). Tie odštartujú akciu, ktorá môže byť:
1. autonómna a) bez uvedomeného plánovania či rozhodovania b) uvedomená (algorytmus)
2. rozhodovacia (keď sa k danej situácii neviaže presný algoritmus), je teda potrebné: a) nájsť alternatívy riešenia b) stanoviť kritériá pre hodnotenie alternatív c) vybrať (optimálnu) alternatívu
Rozhodovanie definujeme ako činnosť, ktorá určuje a analyzuje problém (predmet riešenia), stanovuje možné alternatívy riešenia a podľa určitého kritéria určuje najvýhodnejší spôsob riešenia problému.

Kľúčové slová:

rozhodovanie

problém

analýza

kriteriálna matica

užitočnosť

rozhodovací model

SPR

ROMC

SPSR

EISObsah:
 • Definície
  Jednokrokové rozhodovanie
  Výber rozhodovacieho kritéria
  Rozhodovací proces ako postupnosť rozhodovacích krokov
  Model viackrokového rozhodovacieho procesu
  Viackriteriálne rozhodovanie
  Spoločné fázy oboch metód
  Metóda vážených súčtov
  Konkordačná analýza
  Kardinálna teória užitočnosti
  Teória výberu
  Stochastická dominancia
  Výber metódou strednej hodnoty a disperzie
  Schéma rozhodovacieho modelu
  Definície SPR
  Charakteristiky SPR
  Architektúra SPR
  Modelový subsystém SPR
  Funkcie a úlohy subsystémov SPR
  Technologické úrovne SPR
  Účastníci tvor by SPR
  Prístupy k tvorbe SPR
  Interaktívny návrh
  Tímovo vyvíjané SPR
  SPR vyvinuté svojím používateľom
  Význam SPR
  ROMC
  Fázy tvorby SPR
  Vývojové prostredia SPR
  Prínosy (výhody používania SPR)
  Hodnotová analýza
  Hodnotová analýza podrobnejšie
  Príklady existujúcich špecifických SPR
  Kritériá hodnotenia generátora
  Rozhodovacia metodológia pre výber generátora SPR
  Systémy na podporu skupinového rozhodovania
  Komponenty SPSR
  Vzťah SPSR a SPR
  Typológia SPSR
  Charakteristiky SPSR
  Softverové nástroje špecifické pre SPSR
  Determinanty úspešnosti SPSR
  Exekutívne informačné systémy
  Charakteristiky EIS
  Činnosti, ktoré vykonávajú vrcholoví manažéri a potreba ich informačnej podpory
  Požiadavky na podporný systém pre vrcholový manažment
  Vývoj EIS podľa Kogana - informácia pre motiváciu
  Implementácia EIS - kľúčové faktory úspešnosti