Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 541   projektov
12 nových

Obchodné právo - typové zmluvy

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46440
Posledná úprava
15.02.2016
Zobrazené
458 x
Autor:
martina.martisova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
ZMLUVA O PREDAJI PODNIKU (§476 - 488 Obchodného zákonníka)

Zmluvou o predaji podniku sa predávajúci zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia prevádzkovaniu podniku, a kupujúci sa zaväzuje prevziať záväzky predávajúceho súvisiace s podnikom a zaplatiť kúpnu cenu.

Podstatné náležitosti:
• určenie zmluvných strán
→ predávajúci,
→ kupujúci,
• určenie predmetu zmluvy - podnik,
• záväzok predávajúceho ručiť za záväzky predávajúceho podniku,
• záväzok kupujúceho prevziať dlhy a zaplatiť kúpnu cenu.

Zmluva vyžaduje písomnú formu a osvedčené podpisy predávajúceho a kupujúceho. Zmluva o predaji podniku predstavuje absolútny záväzkovo-právny vzťah.


Kľúčové slová:

obchodné právo

typové zmluvy

podstatné náležitosti

kúpa prenajatej veci

licenčná zmluvaObsah:
 • ZMLUVA O PREDAJI PODNIKU (§476 - 488 Obchodného zákonníka)
  ZMLUVA O KÚPE PRENAJATEJ VECI (§489 - 496 Obchodného zákonníka)
  ZMLUVA O ÚVERE (§497 - 507 Obchodného zákonníka)
  LICENČNÁ ZMLUVA NA PREDMETY PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA (§508 - 515 Obchodného zákonníka)
  ZMLUVA O ULOŽENÍ VECI (§516 - 526 Obchodného zákonníka)
  ZMLUVA O SKLADOVANÍ (§527 - 535 Obchodného zákonníka)
  ZMLUVA O DIELO (§536 - 565 Obchodného zákonníka)
  MANDÁTNA ZMLUVA (§566 - 576 Obchodného zákonníka)
  KOMISIONÁRSKA ZMLUVA (§577 - 590 Obchodného zákonníka)
  ZMLUVA O KONTROLENJ ČINNOSTI (§591 - 600 Obchodného zákonníka)
  ZASIELATEĽSKÁ ZMLUVA (§601 - 609 Obchodného zákonníka)
  ZMLUVA O PREPRAVE VECI (§610 - 629 Obchodného zákonníka)
  ZMLUVA O NÁJME DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU
  ZMLUVA O PREVÁDZKE DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU
  ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ (§642 - 651 Obchodného zákonníka)
  ZMLUVA O OBCHODNOM ZASTÚPENÍ (§652 - 672 Obchodného zákonníka)
  ZMLUVA O TICHOM SPOLOČENSTVE (§673 - 681 Obchodného zákonníka)
  ZMLUVA O OTVORENÍ AKREDITÍVU (§682 - 691 Obchodného zákonníka)
  ZMLUVA O INKASE (§692 - 699 Obchodného zákonníka)
  ZMLUVA O BANKOVOM ULOŽENÍ VECI (§700 - 707 Obchodného zákonníka)
  ZMLUVA O BEŽNOM ÚČTE (§708 - 715 Obchodného zákonníka)
  ZMLUVA O VKLADOVOM ÚČTE (§716 - 719 Obchodného zákonníka)
  KÚPNA ZMLUVA (§409 - 470 Obchodného zákonníka)