Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 301   projektov
0 nových

Zdaňovanie príjmov fyzických a právnických osôb v podmienkach SR. Definovanie daňových subjektov a ich členenie podľa rôznych kritérií. Výpočet daňovej povinnosti u FO.

«»
Prípona
.pdf
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47321
Posledná úprava
14.05.2018
Zobrazené
93 x
Autor:
vivien.csokova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Priame dane Zdanovanie príjmov fyzických a právnických osôb v podmienkach SR. Definovanie danových subjektov a ich clenenie podla rôznych kritérií. Výpocet danovej povinnosti u FO. Spôsoby urcenia základu dane u FO a možnosti uplatnenia výdavkov. Urcenie základu dane PO. Miestne dane v podmienkach SR (dan z nehnutelností, dan z motorových vozidiel a ostatné priame dane). Základné náležitosti týchto daní, ich správa a rozpoctové urcenie.

Zrušenie:
- zákon c. 73/1952 Zb. o dani z obratu
- zákon c. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy
- zákon c. 36/1965 Zb. o dani z príjmu z literárnej a umeleckej cinnosti
- zákon c. 103/1974 a c. 172/1988 Zb. o polnohospodárskej dani
- zákon c. 157/1989 Zb. o dôchodkovej dani
- zákon c. 389/1990 Zb. o dani z príjmu obyvatelstva
Tieto zákony upravovali (okrem zákona c. 389/1990 Zb.) socialistickú danovú sústavu. Nezdanovala sa pridaná hodnota, ale obrat, pricom pod obratom sa rozumela predajná cena tovaru. Jednotné rolnícke družstvá boli od tejto dane oslobodené. Správcom tejto dane boli okresné národné výbory. Danové úrady vznikli až v roku 1990. Drobné podnikanie podla živnostenského zákona bolo umožnené až prijatím živnostenského zákona, ktorý nadobudol úcinnost 1.1.1992, predtým bolo možné súkromne podnikat podla zákona c. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní obcanov. Dan zo mzdy bola predchodkynou dane z príjmu fyzických osôb zo závislej cinnosti. Pri zdanovaní príjmu táto dan obsahovala danové pásma podla výšky príjmu a tieto boli progresívne zdanované. Dan z polnohospodárskej produkcie bola danou, ktorá zdanovala polnohospodársku produkciu, kde základom dane bola celková výmera pozemkov podliehajúcich dani. Sadzba dane bola urcená podla “prírodných stanovíšt” a tvorila prílohu tohto zákona. Dan z príjmu z literárnej a umeleckej cinnosti bola danou, ktorá zdanovala tých umelcov, ktorí neboli zdanovaní danou zo mzdy. Zákon o dani z príjmu obyvatelstva nadobudol úcinnost 1.1.1991 a bola to vlastne prvá verzia zákona o daniach z príjmov.

Kľúčové slová:

daň z príjmov FO a PO

definovanie daňových subjektov

výpočet daňovej povinnosti

spôsoby určenia ZD FO

možnosti uplatnenia výdavkov

určenie ZD PO

miestne daneObsah:
 • Zdaňovanie príjmov fyzických a právnických osôb v podmienkach SR.
  Definovanie daňových subjektov a ich členenie podľa rôznych kritérií.
  Výpočet daňovej povinnosti u FO.
  Spôsoby určenia ZD FO a možnosti uplatnenia výdavkov
  Určenie ZD PO
  Miestne dane a ich základné náležitosti