Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 209   projektov
20 nových

Podnikové hospodárstvo, Podnikové financie

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
2,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40693
Posledná úprava
17.10.2012
Zobrazené
395 x
Autor:
bibiana.slana
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Štátnicové otázky vypracované na predmety Podnikové hospodárstvo, Podnikové financie.

Kľúčové slová:

podnikové hospodárstvo

podnikové financieObsah:
 • A1 Podstata podniku v trhovej ekonomike, subjekty a predpoklady podnikania a okolie podniku
  A2 Podnik ako cieľovo orientovaný systém. Subjekty cieľového rozhodovania a klasifikácia cieľov podniku
  A3 Životný cyklus podniku a základné ekonomické aspekty jeho jednotlivých fáz
  A4 Typológia podnikov a využitie jednotlivých typologických kritérií v rozhodovacích procesoch podniku
  A5 Oblasti, kritériá a formy združení podnikov, ochrana hospodárskej súťaže
  A6 Podstata a systematizácia podnikových faktorov a ich kombinácia
  A7 Neobežný majetok podniku, klasifikácia, oceňovanie, opotrebenie a odpísanie
  A8 Obežný majetok podniku, klasifikácia, kolobeh, obrat OM a normovanie OM
  A9 Využívanie majetku podniku a jeho vplyv na hospodársku činnosť podniku
  A10 Ľudské zdroje podniku a ich význam. Stanovenie potreby ľudských zdrojov a tvorba pracovných podmienok
  A11 Odmeňovanie pracovníkov, užšie a širšie súvislosti tvorby mzdových prostriedkov
  A12 Sledovanie využívania ľudských zdrojov
  A13 Nákup materiálových vstupov, marketing a plánovanie nákupu materiálových vstupov, riadenie zásob materiálových vstupov
  A14 Produkčná činnosť podniku, typy výroby, výrobný program podniku
  A15 Podstata a využívanie výrobnej kapacity podniku a jej vplyv na hospodárske výsledky podniku
  A16 Podstata a úlohy (funkcie) predaja produktov, kontraktačná politika ako nástroj predaja produktov
  A17 Výrobková, komunikačná a distribučná politika ako nástroj predaja produktov
  A18 Podstata klasifikácie nákladov podniku
  A19 Možnosti a prostriedky znižovania nákladov. Ukazovatele hodnotenia úrovne nákladov.
  A20 Podstata hodnoty podniku, podnik ako tovar, postup a metódy ohodnocovania podniku
  A21 Obsah finančného riadenia podniku. Základné kategórie využívané pri finančnom riadení.
  A22 Finančná politika (faktory, obsah) podniku a finančné ciele. financovanie podniku, faktory pôsobiace na majetkovú, finančnú a kapitálovú štruktúru podniku.
  A23 Získavanie vlastného kapitálu podniku z externých a interných finančných zdrojov.
  A24 Úverová forma krátkodobého a dlhodobého financovania podniku
  A25 Metódy výberu efektívneho variantu investičného projektu pri investovaní do DHM a NM
  A26 Finančné vzťahy podniku k zahraničiu: devízový kurz a manažment menových rizík podniku
  A27 Finančné otázky združovania podniku, krízového manažmentu a zániku podniku
  A28 Vymedzenie podstaty finančného plánu a metódy tvorby finančného plánu.
  A29 cCharakterizujte individuálnu účtovnú závierku podniku (iúz) ako zdroj informácií pre finančnú analýzu. charakterizujte podstatu „zlatého bilančného pravidla“, čo je východiskom relevantných údajov?
  A30 Charakterizujte paralelnú sústavu relatívnych finančných ukazovateľov a jej výpoveď pre finančnú analýzu.