Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 618   projektov
18 nových

Skriptá ku predmetu - Ekonomika odvetvia

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
79 x
Veľkosť
1,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3022
Posledná úprava
08.05.2017
Zobrazené
2 622 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ukážka:


1. EKONOMIKA ODVETVÍ

V úvode je potrebné najskôr vymedziť odvetvia a ich odbory, ktorými sa budeme v rámci učebných textov zaoberať: banským priemyslom, stavebníctvom, strojárstvom, elektrotechnickým priemyslom a cestovným ruchom.
Každé odvetvie a odbor podnikateľskej sféry si vyžaduje vedenie príslušnej majetkovej a finančnej štruktúry, a to na rôznych stupňoch riadenia, je potrebné sledovať ukazovatele ekonomického vývoja v jednotlivých odvetviach, porovnávať minulý a súčasný stav, z čoho je možné prognózovať budúci vývoj ďalších rokov.

Kľúčové slová:

ekonomika odvetvia

slovenský trh

cestovný ruch

ekonomický vývoj

financovanieObsah:
 • 1.Ekonomika odvetví
  2.Ekonomika odvetvia baníctva
  3.Ekonomika odvetvia stavebníctva
  4.Ekonomika odvetvia strojárstva
  5.Ekonomika odvetvia elektrotechniky
  6 Ekonomika odvetvia cestovného ruchu
  6.1 Všeobecné zhodnotenie cestovného ruchu v slovenskej republike
  6.2 Hlavné ukazovatele ekonomického vývoja cestovného ruchu za rok 2004
  6.3 Produkty ponúkané na slovenskom trhu cestovného ruchu
  6.4 Perspektívy vývoja v odvetví cestovného ruchu do roku 2013
  6.5 Swot analýza odvetvia cr
  6.6 Podpora financovania v odvetví cestovného ruchu
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • Chajdiak, J.: Analýza stavu ekonomiky, podnikov a odvetví. Statis, Bratislava, 1999
 • Majcher, M. a kol.: Financie podnikateľskej sféry, teória, politika a prax. Eurounion, spol. s.r.o., Bratislava, 1998
 • Rektořík, J. a kol.: Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Ekopress, Praha 2002
 • Horodníková, J., Khouri, S.: Organizácia a riadenie výroby. ES/AMS F BERG TU,Košice, 2007
 • Nečas, P., Szabó, S., Engel, J.: Crisis Management and Security in Simulation Environment. Journal Kielce University of Technology, Kielce,2005