Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Podnikanie v trhovej ekonomike a subjekty podnikania

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
32 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2458
Posledná úprava
10.12.2016
Zobrazené
2 206 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Základným subjektom podnikania v trhovej ekonomike je podnik, ktorý vstupuje do vzájomných interakcií so svojim okolím. Výsledkom ich podnikateľskej aktivity sú výrobky a služby.
* R.Cantillon -prvý zaviedol pojem podnikanie
* J.A. Schumpeter a F.H. Knight (koniec 19. a zač. 20. storočia)
- podnikateľ je činiteľom, kt. inovačnou činnosťou uvádza TE do dynamického pohybu
- za podnikateľa považuje toho, kto hľadá nové výrobné kombinácie, zdokonalenia v oblasti odbytu, zavádza nové výrobky a technológie, využíva nové zdroje surovín
- ich teoretické poznatky nie sú spojené s otázkami vlastníctva
- zisk ako výsledok podnikateľskej činnosti, nepovažuje za prvotný motív pre podnikanie, ale nepodceňuje jeho stimulačný efekt
* Teória manažmentu vyspelých krajín
- podnikanie = vlastnosť človeka, jeho umenie motivovať, inovovať, vytvárať a využívať príležitosti na rozvoj a zvýšenie prosperity podnikateľského subjektu

Kľúčové slová:

podnikové hospodárstvo

znižovanie nákladov

odpisovanie

hospodárska súťaž

produktivita práce

riadenie zásob

majetok podnikuObsah:
 • 85. Podnikanie v trhovej ekonomike a subjekty podnikania (PH, str. 13, 16)
  86. Charakteristika a znaky podniku (PH, str. 16-20)
  87. Okolie podniku a väzby podniku s okolím (PH, str. 24-30)
  88. Predpoklady založenia a vzniku podniku (PH, str. 41)
  89. Podnikateľský zámer a zakladateľský rozpočet (PH, str. 41-42,)
  90. Formy rastu podniku. (PH, str. 44-45)
  91. Rastové krízy Podniku (PH, str. 45,46)
  92.Stabilizácia podniku (PH, str. 46-47)
  93. Krízové riadenie podniku, podstata, príčiny a formy krízového riadenia (PH, str. 47-48)
  94. Zrušenie a zánik podniku (PH, str. 48-49)
  95. Klasifikácia a charakteristika typov podnikov (str.52-90)
  96. Podstata, ciele, oblasti, kritéria a formy združovania podnikov (PH, str. 91-99)
  97. Ochrana hospodárskej súťaže (PH, str. 99-102)
  98. Podstata nákladov, časové rozlíšenie nákladov, výnosov, výdavkov (PH, str. 253-256)
  99. Charakteristika kritérií členenia nákladov (PH, str. 257-272)
  100. Význam hraničných a prírastkových nákladov pre rozhodovanie v Pu (PH, str. 264-7)
  101. Náklady a efektívnosť podniku (PH, str. 286-287)
  102. Zdroje a prostriedky znižovania nákladov ( str. 273 -277)
  103. Podstata výrobných faktorov podniku (PH, str. 104-113) + tab.107 str.
  104. Faktory motivácie k práci podľa G. Wöheho a ich charakteristika (PH, str. 141-)
  105. Produktivita práce, metódy jej výpočtu, faktory jej ovplyňovania a jej vzťah
  106. Klasifikácia majetku podniku podľa rôznych kritérií (PH, str. 114-117, 131-133)
  107.Oceňovanie, opotrebenie a obstarávanie investičného majetku (PH, str. 117-119)
  108. Koncepcie odpisovej politiky (PH, str. 119)
  108.Metódy odpisovania a ich význam pre podnik
  109. Kolobeh a obrat obežného majetku
  110.Význam a spôsob normovania obežného majetku pre podnik
  111. Ukazovatele využitia majetku podniku
  112. Materiálové hospodárstvo podniku, obsah, funkcie, ciele, stratégia (PH, str. 169-179)
  113. Plánovanie materiálového hospodárstva
  114. Riadenie zásob
  115.Výrobné hospodárstvo podniku, členenie výrobného procesu, zákonitosti výrobného procesu, výrobný program a výrobná kapacita.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko