Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Marketing v cestovnom ruchu

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
77 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6769
Posledná úprava
12.08.2018
Zobrazené
1 771 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Marketing je často mylne chápaný len ako predávanie, alebo agresívna obchodná politika a promotion (reklama). Predaj je však iba jednou z funkcií marketingu a mnohokrát nie najvýznamnejšou. Zásadný rozdiel medzi predajnou a marketingovou koncepciou uplatňovanou v praxi je následovný : ak uplatňuje firma predajnú koncepciu, najprv produkt vytvorí a až potom rôznymi metódami presviedča zákazníka aby ho kúpil, snaží sa teda prispôsobiť požiadavky zákazníka svojej ponuke. Marketing je presným opakom toho prístupu. Ak dokážeme správne identifikovať potreby zákazníka, vytvoriť dobré produkty s optimálnymi cenami, distribúciou a efektívnou propagáciou, je zrejmé, že tento tovar a služby budeme veľmi ľahko predávať. P.Drucker, manažérsky mysliteľ to vyjadril slovami: Cieľom je poznať a rozumieť zákazníkovi tak dobre, že výrobok, alebo služba mu budú vyhovovať a samé sa predajú. Predaj a promotion nie sú bezvýznamné, ale sú časťou širšieho „marketingového mixu“ - súboru marketingových nástrojov, ktoré spolupôsobia, aby ovplyvnili trh. To v plnom rozsahu platí aj pre cestovný ruch.

Kľúčové slová:

marketing

cestovný ruch

výskum trhu

marketingový mix

segmentácia trhu

distribučné cesty

reklama

podpora predaja

partnership

franchising

outsourcingObsah:
 • Úvod -4-
  Čo je marketing -5-
  Marketingové kategórie a existenčné funkcie -6-
  VÝvoj marketingu -9-
  VYmedzenie pojmov v súvislosti s trhom -11-
  Trh jeho členenie a trhové hospodárstvo -11-
  Osobitosti trhu cestovného ruchu -13-
  VÝber a určenie cieľových skupín -17-
  Spotrebiteľ - jeho vývoj a trendy -19-
  Segmentácia podľa typológie a životného štýlu -21-
  Marketingový výskum -25-
  Postup pri výskume trhu -26-
  Obsah výskumu trhu -27-
  Metódy výskumu trhu -28-
  Druhotné zisťovanie -28-
  Prvotný výskum trhu -28-
  VÝber vzorky -30-
  Druhy a formy kladenia otázok -30-
  Príklady otázok v dotazníkoch -33-
  Marketingový mix -34-
  Služba -36-
  Cena -41-
  Národohospodárske a psychologické aspekty cenovej politiky -41-
  Hlavné činitele ovplyvňujúce tvorbu cien -41-
  Opatrenia cenovej politiky nositeľov marketingu cr -42-
  Distribučné cesty -45-
  Priama distribúcia -45-
  Cestovná kancelária a cestovná agentúra -45-
  INternet a gds -46-
  Propagácia -64-
  Podpora predaja -64-
  Reklama -64-
  Public relation -67-
  Pracovníci -68-
  Partnership -68-
  Franchising -69-
  Outsourcing -72-
  Zostavovanie balíkov služieb a programovanie -75-
  Marketing destinácie cestovného ruchu -76-
  Tvorba marketingového mixu destinácie -78-
  Tvorba balíkov, programovanie, ľudia a partnerstvo -80-
  Produkt destinácie -81-
  Hodnota destinácie pre klienta -86-
  Distribučné cesty destinácie -89-
  Propagácia destinácie -93-
  Použitá literatúra -101-

Zdroje:
 • Beránek, J., Kotek P.: Řízení hotelového provozu, Praha: MAG Consulting s.r.o., 2003.
 • Delina R., Vajda V.: Teória a prax elektronického obchodovania, Košice: TU, 2006.
 • Ferner, F.K.: Marketing cestovného ruchu v praxi, Bratislava : Slovenské pedagogické vydavateľstvo, 1993.
 • Gučík, M.: Cestovný ruch :Pre obchodné a hotelové akadémie, Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2001.
 • Holešinská, Andrea. Kvalita poskytovaných služeb turistickými informačními centry. In VII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2004.
 • Kotler,P., Bowen J.T., Makens J.C.: Marketing for hospitality and tourism, Prentice Hall, third edition , 2003.
 • Kotler P.: Marketing management, Praha: Victoria publishing a.s., tretie vydanie, 1997.
 • Kováč P.: Hotely sa chytajú do sietí , In.: Profit 11.9.2006.
 • Michalová ,V. et al.: Služby a cestovný ruch: súvislosti, špecifiká, cesta rozvoja, Bratislava: Sprint,2001.
 • Mullerová Ivana : „Back of the House“ aneb jak udržet hotel jako nový, In.: COT business Září / 2005.
 • Palatková ,M.: Marketingová strategie destinace cestovního ruchu -Jak získat více příjmů z cestovního ruchu, Praha: Grada, 2006.
 • Vystoupil, J., Šauer, M.: Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR, In In VIII.mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita v Brně,Ekonomicko-správní fakulta, 2005.